Pedagog Örebro lanserar forskarsida

Av på 26 april, 2021

Webbplatsen Pedagog Örebro knyter nu närmare samarbete med Örebro universitet. Målet är att den nya forskarsidan ska stödja skolledare och pedagoger i deras arbete att undervisa och leda på vetenskaplig grund.

Örebro kommuns Pedagog Örebro är mötesplatsen på webben för alla pedagoger och skolledare i Örebro med omnejd. Här delas och sprids goda exempel på utvecklingsarbeten som sker i kommunen, både inom kommunala och fristående verksamheter. Pedagog Örebro arbetar för en aktiv dela-kultur i och mellan Örebros skolor och förskolor. En viktig uppgift är också att samarbeta med olika aktörer för att stödja skolledare och pedagogers professionella utveckling.

Som ett led i detta lanseras nu en forskarsida. Sidan har byggts upp i samarbete med skolförvaltningarna samt Örebro universitet. Syftet är att stödja skolledare och pedagoger i deras arbete att undervisa och leda på vetenskaplig grund. Sidan är tänkt att vara en naturlig bro mellan den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet, skolförvaltningarna och pedagoger och skolledare i verksamheterna.

– Det här är verkligen efterfrågat ute i våra verksamheter. Att ta forskningen ännu närmare våra förskolor och skolor känns centralt för pedagogers och skolledares arbete. Det pågår många intressanta samarbetsprojekt och övrig pedagogisk forskning som är väl värda att lyftas upp och delas, säger Staffan Henningson, planerare Förvaltning förskola och skola, Örebro kommun.

– Vår förhoppning är att sidan blir en länk mellan forskarvärlden och verksamheterna och att den kan förenkla för pedagoger och skolledare att undervisa och leda på vetenskaplig grund, säger Mikael Kindgren, webbredaktör på Pedagog Örebro.

På den nya forskarsidan finns de samarbeten som skolförvaltningarna har med Universitetet. Här finns också all aktuell pedagogisk forskning vid Universitetet sammanställt i olika forskargrupper och miljöer.

– Forskarsidan på Pedagog Örebro blir en viktig plattform för oss på Örebro universitet. Genom vårt samarbete kan vi nu förbättra forskningskommunikationen och nå ut med aktuell forskning till en bredare målgrupp och öka intresset för forskning, lärarutbildning och skolverksamhet, säger Henrik Haglund, forskningskommunikatör för lärarutbildningen vid Örebro universitet.

Ett ökat antal nyheter och reportage kommer att belysa den pedagogiska forskningen som pågår och varje månad presenteras också en aktuell forskare inom olika typer av forskningsområden. Först ut är Ásgeir “Agge” Tryggvason, lektor i pedagogik vid Örebro universitet.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Pedagog Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in