Pedagogisk utveckling med digitala hjälpmedel – Örebro satsar på egna datorer till gymnasieskolans elever.

Av på 20 mars, 2013

Nu ställer Örebro kommun om till en digitaliserad gymnasieskola där den moderna pedagogiken står i centrum och datorn är en förutsättning. Från hösten får alla lärare och elever i årskurs 1 och 2 i den kommunala gymnasieskolan en egen bärbar dator.

Örebro kommun vill utveckla pedagogiken i gymnasieskolan. Målet är en modern, digital gymnasieskola där datorn är ett självklart arbetsverktyg. Från hösten 2013 får alla lärare och gymnasieelever i årskurs 1 och 2 i de kommunala skolorna egna bärbara datorer att använda under sin studietid.

– Äntligen! säger Jessica Ekerbring (S), ordförande i Gymnasienämnden. Att vi nu erbjuder datorer till samtliga elever och pedagoger inom den kommunala gymnasieskolan i Örebro kommun är ett steg i helt rätt riktning. Forskning och erfarenheter har visat att en-till-ensatsningar (en egen dator till varje elev) höjer elevernas motivation OCH måluppfyllelse.

Förändrad pedagogik och nya arbetssätt
För att lyckas räcker det inte bara med att ge alla en dator, även pedagogiken och lärarnas och elevernas arbetssätt måste förändras. Nya arbetsformer och metoder där datorn är ett självklart arbetsverktyg måste utvecklas.

– Jag vill inte kalla detta en dator- eller IT-satsning utan snarare en satsning på att utveckla pedagogiken, fortsätter Jessica. Med den moderna tekniken ges också bättre möjligheter att erbjuda en undervisning som passar varje elevs individuella behov, inte minst för elever i behov av särskilt stöd. Jag tror även att vi kommer att få se många positiva synergieffekter av den här satsningen, som vi innan inte kunnat förutspå.

Även administrativa vinster
Det finns även många administrativa vinster med att införa datorn i gymnasieskolan.

– Elever och lärare kommer att arbeta i vår lärplattform med sina uppgifter, berättar Lars Bäckman, förvaltningschef för Gymnasieförvaltningen. I lärplattformen kan elever och lärare spara och hämta uppgifter, och utbyta information. På så sätt minskar vi pappersåtgången och administrationen.

– Lärarnas administration underlättas också eftersom de alltid har tillgång till verktyg för närvaro och dokumentation, fortsätter Lars.

Tidsplan
Tidsplanen är att alla lärare ska ha fått ut sina datorer innan sommaren och påbörjat utbildningar i arbetssätt med datorn som verktyg. För elever i blivande årskurs 2 är planen att de ska få sina datorer i samband med höstterminens skolstart, och att eleverna i blivande årskurs 1 får sina datorer under senhösten.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in