Pensionärers inkomst blir allt bättre

Av på 12 april, 2021
Arkivbild

Alecta har, baserat på SCB-data, analyserat inkomsten för alla de 3 miljoner svenskar som är 55 – 85 år gamla. Studien visar att pensionärernas inkomster stigit för varje analyserad årskull och att inkomsterna i snitt ligger på 75 procent av den inkomst de hade åren innan de gick i pension.

I den första delen av studien jämförs inkomstutvecklingen för fem årskullar födda mellan 1941 och 1953. Studien visar att var och en av årskullarna har högre inkomster i kronor än de föregående årskullarna.  

– Studien visar tydligt att pensionärernas inkomster är klart bättre än vad som tidigare varit känt, och tvärt emot vad många tror har deras inkomster dessutom ökat med tiden. Några av anledningarna till det är att fler numera orkar jobba fram till pensionen, att allt fler väljer att fortsätta jobba även efter 65 och att tjänstepensionerna har levererat starkt. Det svenska pensionssystemet är långt ifrån perfekt, men den dystra bild många har av ett system som håller på att falla samman stämmer helt enkelt inte, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

Dagens 66-åringar

Pensionärernas medelinkomst 75 procent av inkomsten före pensionering 

I studien har Alecta även följt årskullarna 1941, 1943, 1946 och 1950 från 62 års ålder för att jämföra deras inkomster som pensionärer med den inkomst de hade åren innan pensioneringen. Den observerade nivån 75 procent av den tidigare inkomsten ligger högt över de knappt 60 procent som ofta nämns i pensionsdebatten. Noterbart är även att inkomstutvecklingen inte är sämre för de årskullar som huvudsakligen får sin pension från det nya pensionssystemet än för de som huvudsakligen får sin pension från det gamla ATP-systemet. 

– Det är fascinerande att se att inkomstutvecklingen från 62 års ålder är så jämn mellan de årskullar vi studerat. Vid 67 års ålder kommer en allt större andel av inkomsterna från arbete, som en naturlig följd av att vi blir allt friskare och lever längre. Vi ser även att tjänstepensionerna står för en allt större andel av de totala inkomsterna, säger Alectas chefsanalytiker Fredrik Palm. 

De med lägst inkomster före pension får det ekonomiskt bättre som pensionärer  

Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, att nivån på pensionen beror på den inkomst man haft tidigare i livet. Men Alectastudien visar att de som haft låga inkomster under åren innan pension i de flesta fall får det betydligt bättre som pensionärer. Den femtedel som hade lägst inkomster vid 62 års ålder hade 10 år senare en inkomst som var 10–20 procent högre. En förklaring till det är att de grundskydd som finns i pensionssystemet – främst garantipension och bostadstillägg – erbjuder ett starkare skydd mot fattigdom än de sociala skyddsnät som finns tidigare under livet.  

– Det talas väldigt mycket om fattigpensionärer på löpsedlar och i fikarum, och det finns förstås äldre som har det knapert. Men tittar man närmare på människors verkliga inkomster är det faktiskt vanligare med fattigdom bland svenskar i åldrarna 20–50 år än bland pensionärer upp till 80 års ålder. Vi måste komma bort från den helt felaktiga bilden att alla blir fattiga av att gå i pension, var fjärde svensk får det faktiskt bättre ställt som pensionär, säger Staffan Ström. 

Verkliga inkomster istället för antaganden och prognoser  

Att mångas bild av pensionerna är så dyster beror på att debatten ofta bygger på fiktiva siffror och osäkra prognoser istället för att handla om de äldres faktiska inkomster, som Alecta analyserat i den här studien.  

– De eländesbilder som tyvärr gång på gång målas upp i debatten skapar misstro mot det svenska pensionssystemet och spär på den olust som många känner inför att sätta sig in i sin pension. De allra flesta har faktiskt en riktig hygglig inkomst på äldre dar. Visst kan pensionssystemet behöva förstärkas och moderniseras på sina håll, men vår studie visar att vi har ett pensionssystem som är betydligt bättre än sitt rykte, säger Fredrik Palm.  

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Siffror, diagram och artiklar finns på www.alecta.se/pensionarerna_ekonomin.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in