Pensionsfrågan kan få var fjärde svensk att byta parti

By on 8 juli, 2022
Arkivbild

Nästan var fjärde svensk, 23 procent, kan tänka sig att byta politiskt parti på grund av pensionsfrågan. Socialdemokraterna är det parti som flest svenskar har förtroende för i pensionsfrågor.

Det visar en Sifoundersökning som valcentralen Collectum har beställt.

– Pensionsfrågan kan avgöra höstens val, därför vill vi bidra med mer fakta. De allra flesta som slutar jobba kan räkna med att pensionen blir lägre än lönen. Samtidigt har 9 av 10 yrkesarbetande tjänstepension, vilket ger förutsättningar för en trygg och bra ekonomi efter pensioneringen, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Med mindre än 100 dagar kvar till valet uppger nästan var fjärde svensk, 23 procent, att de kan tänka sig att byta politiskt parti på grund av pensionsfrågan. Det visar en ny Sifoundersökning som valcentralen Collectum har beställt. Om motsvarande andel som får rösta byter parti på grund av pensionsfrågan, skulle det innebära 1,7 miljoner svenskar. 

Flest svenskar, 21 procent, har förtroende för Socialdemokraterna i pensionsfrågor. Därefter följer Moderaterna och Sverigedemokraterna med 13 respektive 12 procent.

På frågan vilket parti man tror skulle ge högst pension hamnar Moderaterna och Socialdemokraterna i topp med 15 procent vardera. Därefter följer Vänsterpartiet med 14 procent. Noll procent tror att Miljöpartiet skulle ge dem högst pension.

– Jag har förståelse för att många upplever att pensionsfrågor är svåra. Generellt gäller att ju mer man har arbetat och ju högre lön man har haft, desto mer får man i pension.  Det absolut enklaste sättet att få koll på sin framtida ekonomi är att göra en pensionsprognos på minpension.se, säger Tomas Carlsson.

Åtta av tio pensionärer upplever att de har en bra ekonomisk situation. Det visar en tidigare Sifoundersökning som Collectum genomfört. När Collectum jämförde utgifterna för en genomsnittlig 40-åring med en 66-årig pensionär, var pensionärens utgifter cirka 10 000 kronor lägre per person och månad.

Kan du tänka dig att byta politiskt parti på grund av partiets inställning i pensionsfrågan?

  Totalt  Män Kvinnor
Ja, absolut 6% 6% 7%
Ja, troligtvis 17% 17% 17%
Nej, troligtvis inte 52% 55% 49%
Nej, absolut inte 12% 14% 11%
Tveksam, vet ej 13% 8% 17%

….

Vilket riksdagspartis politik tror du skulle ge dig högst pension?

  Totalt  Män Kvinnor
Centerpartiet 2% 2% 2%
Kristdemokraterna 4% 5% 2%
Liberalerna 2% 2% 2%
Miljöpartiet 0% 1% 0%
Moderaterna 15% 18% 12%
Socialdemokraterna 15% 15% 15%
Sverigedemokraterna 11% 18% 4%
Vänsterpartiet 14% 12% 17%
Inget av ovanstående 3% 4% 3%
Tveksam, vet ej 34% 24% 44%

….

Vilket riksdagsparti har du högst förtroende för i pensionsfrågor?

  Totalt  Män Kvinnor
Centerpartiet 3% 2% 4%
Kristdemokraterna 5% 7% 2%
Liberalerna 2% 2% 1%
Miljöpartiet 1% 1% 1%
Moderaterna 13% 17% 9%
Socialdemokraterna 21% 20% 22%
Sverigedemokraterna 12% 18% 5%
Vänsterpartiet 10% 9% 12%
Inget av ovanstående 7% 8% 6%
Tveksam, vet ej 27% 16% 38%

….

Vilket riksdagsparti har du lägst förtroende för i pensionsfrågor?

  Totalt  Män Kvinnor
Centerpartiet 3% 4% 2%
Kristdemokraterna 3% 2% 4%
Liberalerna 3% 3% 2%
Miljöpartiet 16% 22% 9%
Moderaterna 13% 12% 13%
Socialdemokraterna 8% 12% 4%
Sverigedemokraterna 19% 16% 23%
Vänsterpartiet 10% 13% 7%
Inget av ovanstående 1% 1% 1%
Tveksam, vet ej 24% 15% 34%

…………….

Fakta: Så funkar pensionssystemet

….

Kan du tänka dig att byta politiskt parti på grund av partiets inställning i pensionsfrågan?

  Totalt  Män Kvinnor
Ja, absolut 6% 6% 7%
Ja, troligtvis 17% 17% 17%
Nej, troligtvis inte 52% 55% 49%
Nej, absolut inte 12% 14% 11%
Tveksam, vet ej 13% 8% 17%

….

Vilket riksdagspartis politik tror du skulle ge dig högst pension?

  Totalt  Män Kvinnor
Centerpartiet 2% 2% 2%
Kristdemokraterna 4% 5% 2%
Liberalerna 2% 2% 2%
Miljöpartiet 0% 1% 0%
Moderaterna 15% 18% 12%
Socialdemokraterna 15% 15% 15%
Sverigedemokraterna 11% 18% 4%
Vänsterpartiet 14% 12% 17%
Inget av ovanstående 3% 4% 3%
Tveksam, vet ej 34% 24% 44%

….

Vilket riksdagsparti har du högst förtroende för i pensionsfrågor?

  Totalt  Män Kvinnor
Centerpartiet 3% 2% 4%
Kristdemokraterna 5% 7% 2%
Liberalerna 2% 2% 1%
Miljöpartiet 1% 1% 1%
Moderaterna 13% 17% 9%
Socialdemokraterna 21% 20% 22%
Sverigedemokraterna 12% 18% 5%
Vänsterpartiet 10% 9% 12%
Inget av ovanstående 7% 8% 6%
Tveksam, vet ej 27% 16% 38%

Vilket riksdagsparti har du lägst förtroende för i pensionsfrågor?

  Totalt  Män Kvinnor
Centerpartiet 3% 4% 2%
Kristdemokraterna 3% 2% 4%
Liberalerna 3% 3% 2%
Miljöpartiet 16% 22% 9%
Moderaterna 13% 12% 13%
Socialdemokraterna 8% 12% 4%
Sverigedemokraterna 19% 16% 23%
Vänsterpartiet 10% 13% 7%
Inget av ovanstående 1% 1% 1%
Tveksam, vet ej 24% 15% 34%

Fakta: Så funkar pensionssystemet

Pensionen kommer vanligen från tre håll: allmän pension från staten, tjänstepension från jobbet för de allra flesta, samt från ett eventuellt privat sparande. Ju mer man har arbetat och ju högre lön man har haft, desto mer får man i pension. I alla fall om man har haft tjänstepension.

Allmän pension

Den allmänna pensionen från staten består av tre delar:

  • Inkomstpension: Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. Varje år sätts 16 procent av den pensionsgrundande inkomsten och andra skattepliktiga ersättningar av till denna del av pensionen.
  • Premiepension: Varje år sätts 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten och andra skattepliktiga ersättningar av till premiepensionen. Pengarna kan placeras genom fondval eller ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.
  • Garantipension: Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Garantipensionen baseras främst på hur stor inkomstpensionen är, civilstånd och hur länge man bott i Sverige.

Tjänstepension

Tjänstepensionen kommer från arbetsgivaren och 9 av 10 yrkesarbetande har tjänstepension. Tidigare utgjorde den allmänna pensionen en större del av den totala pensionen än vad den gör idag. Det gör att tjänstepensionen blir allt viktigare, och kommer att utgöra en väsentlig del av den totala pensionen.

Privat sparande

Den som vill kan sätta av pengar till ett eget pensionssparande. För att avgöra om man behöver det och hur mycket man behöver spara är det bra att kolla sin pensionsprognos på minpension.se.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Collectum
Faktarutor:
Om undersökningen
Så funkar pensionssystemet
Fakta: Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo den 11–19 maj 2022 på uppdrag av Collectum i form av 1 001 online-intervjuer med personer i åldrarna 18–79 år.

You must be logged in to post a comment Login