Permanent uppehållstillstånd för syrier ger ökad möjlighet till etablering

Av på 3 september, 2013

Röda Korset känner djup lättnad över Migrationsverkets beslut idag att övergå till permanenta uppehållstillstånd för syrier. Det innebär att många av de syrier som hittills fått ett temporärt skydd i Sverige nu kommer att kunna återförenas med sina familjer.

– För Röda Korset är det viktigt att räkna in rätten att återförenas för människor som har behov internationellt skydd. Beslutet att ge permanent uppehållstillstånd borde ha kommit för länge sen. Det kanske kan tyckas vara en liten insats som inte omfattar många människor. Men för varje familj som är drabbad kan det vara skillnad på liv och död, säger Anki Carlsson migrationsrådgivare i Röda Korset.

De allra flesta flyktingar tas emot i Syriens grannländer. För de som försöker nå säkerheten i Europa finns stora hinder. EU har satsat stora resurser på att förstärka bevakningen av Europas gränser som gör det svårt att få tillträde till skydd och säkerhet. Många dör på den farofyllda och riskabla flyktvägen.

Hittills har Europa tagit emot drygt 40 000 syrier och av dem har drygt 12 000 fått skydd i Sverige. Många har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd i avvaktan på ett förbättrat säkerhetsläge. När uppehållstillstånd tidsbegränsas ger det skydd under tre år, men ger inte rätt till familjeåterförening. En EU-lagstiftning ger skydd, men tidsbegränsning och en annan lagstiftning ger rätt till familjeåterförening, men möjlighet att neka när uppehållstillståndet inte säkert leder till en varaktig bosättning.

– Vi träffar desperata och förtvivlade föräldrar på asylboenden runt om i landet vars barn är på flykt inne i Syrien eller i grannländerna. Och många kommuner och arbetsförmedlingar ringer oss och undrar hur det kunnat vara så att inte familjer har fått återförenas. Det är mycket svårt att arbeta med etablering och integration så länge som barnen inte är i säkerhet, säger Anki Carlsson.

Kriget i Syrien går in på sitt tredje år och striderna blir allt intensivare. Konsekvenserna för civilbefolkningen är katastrofala. Hundratals människor skadas eller dödas varje dag. Tusentals är fängslade eller har försvunnit. Miljontals människor är på flykt.

– Barnen i Syrien är krigets främsta offer och de blir också drabbade av krånglig lagstiftning. Det här är varken första eller sista gången vi ser en väpnad konflikt rasa i en region som driver människor på flykt och som splittrar familjer. Familjeåterförening måste vägas in när beslut om hur skyddet ska se ut fattas, säger Anki Carlsson.

Över två miljoner syrier har flytt landet och hälften av dem är barn. Tusentals barn har dött och många är på flykt i grannländerna där de lever under ytterst påfrestande omständigheter. Barnen som bevittnar och upplever traumatiserande händelser kommer att få leva med konsekvenserna under många år framöver.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in