Person åtalas för spridning av uppgifter om militära anläggningar

Av på 5 februari, 2021
Arkivbild.

En 42-årig man har i dag, fredag den 5 februari åtalats i Örebro tingsrätt misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Personen misstänks för att själv och tillsammans med andra ha spridit hemliga och känsliga uppgifter på ett hemligt forum på internt. Han är den fjärde personen som åtalas för den här typen av brott.

– Jag påstår att mannen har sammanställt en kartstruktur i vilken han själv samt via andra personer, sammanställt och tillgängliggjort hemlig information om ett stort antal försvarsanläggningar. Hur många anläggningar det är frågan om kan jag inte gå in på, men det är en ansenlig mängd, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.

Enligt åklagaren handlar det om allvarliga brott som kan få stora konsekvenser för Sveriges säkerhet.

– Försvarsanläggningar är normalt skyddsobjekt som innehåller skyddsvärden som inte får exponeras för utomstående och som därför behöver ett förstärkt skydd. De fyller en viktig funktion i den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret. Skyddsobjekt är i regel belagda med tillträdesförbud och typiskt sett är det även förbjudet att avbilda, beskriva och mäta dem. Med tanke på det rådande säkerhetsläget är det allvarligt att sammanställa och sprida uppgifter om försvarsanläggningar, säger Mats Ljungqvist.

Straffskalan för brottet ”grov obehörig befattning med hemlig uppgift” är fängelse i högst 4 år.

– Jag menar att gärningen är allvarlig och att gärningen, för det fall mannen döms, har ett betydande straffvärde, avslutar Mats Ljungqvist.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Åklagarmyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in