Personbilsbilismen kraftigt överbeskattad

Av på 4 juli, 2020
Arkivbild.

En ny forskningsrapport från VTI författad av några av Sveriges främsta transportforskare stöder den linje som MRF länge argumenterat för. Den att framtidens bilism har lägre samhällskostnader än dagens och att skatterna bör sänkas kraftigt.

Rapporten analyserar hur vägtrafik bör beskattas i framtiden utifrån antagandet att allt mer av trafiken elektrifieras. Det innebär att statens skatteintäkter minskar kraftigt.

Klicka för att komma åt FULLTEXT01.pdf

Det finns enligt forskarna två principer för hur vägtrafik bör beskattas. Dels som en källa vilken som helst för att få in de skatter staten behöver. Dels utifrån trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader för att trafiken ska bli samhällsekonomiskt effektiv (dvs skatt på vägslitage, olyckor, utsläpp mm).

Rapporten visar att vägtrafiken idag är extremt överbeskattad utifrån båda principerna. Trafiken betalar in nära 100 mdr kr men kostar bara 30 mdr kr budgetmässigt varje år. Jämfört med de samhällsekonomiska kostnaderna har en bensinbil en genomsnittlig s k internaliseringsgrad på 185%, dvs skatten är nästan dubbelt så hög som den borde. Det innebär att på landsbygden är överbeskattningen mycket högre än så.

Rapporten visar att det inte finns några hållbara argument för att just att resa på väg ska beskattas hårdare än annan konsumtion för att staten behöver pengar. Skattebortfallet vid övergången från fossila drivmedel till eldrift bör alltså hanteras inom statens sammantagna möjligheter att på samhällsekonomiskt lämpligaste sätt ta in önskade intäkter och inte separat inom trafikområdet.

Rapporten visar att de samhällsekonomiska kostnaderna blir mycket låga för en eldriven personbil med de aktiva säkerhetssystem som nya bilar har. Rapporten nämner att trängsel i vissa städer och tung trafiks vägslitage är kvarstående viktiga samhällsekonomiska kostnader.

MRF välkomnar det vetenskapliga stödet för att eldrivna bilar inte bör utsättas för påhittade skatter för att kompensera för att de inte betalar koldioxidskatt när de inte släpper ut koldioxid. Det vore som att kräva att den som inte dricker alkohol ska ersätta staten för utebliven alkoholskatt.

Behovet av individuell mobilitet har visat sig extra tydlig i den tid av pandemi vi fn går igenom. Med låga driftskostnader, hög säkerhetsstandard och låg beskattning kommer vi kunna ha en framtida hållbar mobilitet som är en förutsättning för att hela landet skall leva och utvecklas.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: MRF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in