Personliga brevet – en vattendelare bland rekryterande chefer

Av på 2 januari, 2022

Ska ett personligt brev skickas med när kandidater söker jobb 2022? Åsikterna går definitivt isär bland chefer och HR-specialister.

Det visar TNG:s unika kartläggning som bygger på svar från drygt 1000 personer i rekryterande ställning.

Medan hela 92 % anser att ett CV bör finnas med i en jobbansökan, visar TNG:s rapport att endast hälften, 51 %, efterfrågar ett personligt brev idag. 

Dessa chefer och HR-specialister upplever att de genom det personliga brevet får:

  • Bättre insikt i varför kandidaten söker jobbet (80 %).
    En bild av vad personen motiveras och drivs av (67 %).
  • En inblick i andra erfarenheter och intressen jämfört med ett CV (61 %).

20 % läser inte personliga brevet

Samtidigt svarar hela 45 % att det personliga brevet har spelat ut sin roll på grund av att:

  • Det inte är fördomsfritt (45 %)
  • Det inte ger tillräckligt bra underlag för jämförelse av kandidater (77 %)
  • Informationen som framkommer är irrelevant och inte har något att göra med jobbet som sökts (54 %)

20 % uppger att de inte ens läser det personliga brevet.

Skillnad mellan chefer och HR

Undersökningen visar också på stora skillnader mellan chefer och HR. 56 % av cheferna tycker att det är viktigt att ett personligt brev finns med i en jobbansökan. Samma siffra inom HR ligger på endast 44 %.

En förklaring kan ligga i att fler inom HR (42 %) än chefer (32 %) är oroliga av att påverkas av informationen som finns med i det personliga brevet, till exempel om personen har småbarn eller fritidsintressen som särskiljer sig mycket. Något som också framkommer i kartläggningen.

TNG har skotat det personliga brevet

Trots att det personliga brevet är en tydlig vattendelare, ser Åsa Edman Källströmer, VD på TNG, ändå en klar trend:

– Det är tydligt att medvetenheten om riskerna med det personliga brevet idag ökar bland chefer och HR-specialister i hela Sverige. Vi ser också att allt fler i offentlig sektor följer efter här, vilket är positivt. På TNG valde vi redan 2016 att skrota det personliga brevet. Av den enkla anledningen att det inte är fördomsfritt och kan diskriminera. Det har varit en resa att få både jobbsökare och rekryterande chefer att förstå att innehållet i det personliga brevet påverkar oss – medvetet eller omedvetet. Men vi har kommit en bra bit på vägen.

Bristande kunskap kring moderna verktyg

Att hälften av chefer och HR-anställda fortfarande efterfrågar ett personligt brev tror Åsa beror på bristande kännedom kring alternativa sätt att få reda på den information som efterfrågas:

– Statistiken visar att många genom ett personligt brev vill få bättre insikt i varför kandidaten söker jobbet, vad hen drivs och motiveras av samt kompetens som inte syns i ett CV. Denna information är det idag möjligt att få fram på andra sätt. Tack vare moderna verktyg och fördomsfria metoder. Exempelvis genom att be kandidaten om en kort motivationstext. Eller låta kandidater tidigt i processen genomföra arbetspsykologiska screeningtester som anonymt och objektivt mäter och identifierar framtida arbetsprestation och potential.

Sverige
Örebronyheter

Källa: TNG Group

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in