Peter Moberger ny ordförande för Läkare Utan Gränser

By on 9 augusti, 2020

Läkaren Peter Moberger tillträdde den 1 augusti som ny ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige, efter att ha valts under årsmötet tidigare i år. Peter Moberger har arbetat för Läkare Utan Gränser sedan 2004 som kirurg och allmänläkare i Sudan, Somalia, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Kongo-Kinshasa och Irak. Han deltog även i Läkare Utan Gränsers insats i Liberia under det stora ebolautbrottet 2014-2016.

Peter Moberger har de senaste sju åren arbetat som kirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, men kommer ursprungligen från Söderhamn.

– Jag insåg redan under läkarutbildningen att jag ville åka ut i fält. Mitt första uppdrag i Darfur i Sudan gjorde starkt intryck på mig och jag kom att se världen annorlunda efter det. Det kändes därför självklart att åka på fler fältuppdrag.

Präglad av insatsen i Mosul
Ett uppdrag som Peter Moberger minns särskilt tydligt var det i Irak 2017.

– Jag var i Mosul samtidigt som de intensiva slutstriderna om staden pågick. Jag var van vid våldsrelaterade skador från uppdragen i konfliktområden som Kongo-Kinshasa och Centralafrikanska republiken, men det här var en brutalitet på en helt annan nivå, säger Peter Moberger.

– Det kom in patienter med hela kroppsdelar bortsprängda, och många var dessutom väldigt unga. Jag minns särskilt en tioårig flicka med svåra skador på benen och fötterna, familjens lägenhet hade träffats av en granat medan de låg och sov. Efter många operationer och en lång läkningstid kunde hon till slut stå igen utan kryckor. Jag har sällan blivit så glad som när jag fick det beskedet.

Generellt anser Peter Moberger att det är bredden och variationen på arbetsuppgifterna i fält som gör uppdragen så givande och som gör att fältarbetet skiljer sig åt från jobbet här hemma. Han lyfter även fram samarbetet med de lokala kollegorna som är mycket berikande. Att nu bli ordförande i Sverige ser han som en rolig utmaning.

– Vi är en snabbfotad organisation och bra på att hela tiden tänka nytt, både i fält och här hemma. Läkare Utan Gränser har sedan starten drivits av en aktivistanda. Jag vill arbeta för att stärka den här rebelliska andan ännu mer, att vi ska bli ännu bättre på att sätta ner foten kring orättvisor och ställa makthavare till svars kring de missförhållanden vi ser i vårt arbete.

Lidande i skuggan av covid-19-pandemin
Världen befinner sig just nu i en aldrig tidigare skådad situation med en pågående, världsomspännande pandemi. Läkare Utan Gränser bedriver ett intensivt arbete mot covid-19 världen över, samtidigt som organisationen har en viktig roll i att se till att andra dödliga sjukdomar eller medicinska tillstånd inte hamnar i skymundan.

– Framöver tror jag att vi som organisation kommer att ha en viktig roll i att belysa de sekundära effekterna av covidpandemin som vi ser i fält, på platser dit mediernas strålkastarljus inte alltid når. Det finns till exempel statistik på att ebolautbrottet i Västafrika 2014-2016 ledde till fler dödsfall på grund av att sjukvården tvingades stänga ner, exempelvis blev operationer uppskjutna och kejsarsnitt uteblev.

Peter Moberger sitter sedan tidigare i Läkare Utan Gränsers styrelse och var under 2019 sekreterare. Han efterträder narkossjuksköterskan Katrin Kisswani som lett styrelsearbetet i fem år och som nu fortsätter som vice ordförande.

Läkare Utan Gränser i Sverige är en ideell förening.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Läkare Utan Gränser

You must be logged in to post a comment Login