Planprogrammet för CV-området godkänt

By on 31 augusti, 2018

Nu startar utvecklingen av CV-området och sakta men säkert växer en ny stadsdel fram i Örebro, igår torsdag 30 augusti godkändes planprogrammet för CV-området av programnämnd Samhällsbyggnad.

En ny stadsdel växer fram
Utvecklingen av CV-området innebär att en ny större stadsdel tillkommer centralt i Örebro. Det kommer bli en plats för ett stort antal örebroare att bo och arbeta i. På sikt föreslås området omvandlas från att vara ett instängslat industriområde, till att bli en väl integrerad stadsdel i östra Örebro samt staden som helhet.

– Genom omvandlingen av CV-området binder vi ihop Örebros historia med den växande staden och vi får ett nytt område med en helt egen karaktär med nya gångstråk, mötesplatser och bostäder. I ett område som förr gav framtidshopp och möjligheter åt de industriarbetare som säkrade järnvägens framväxt kommer morgondagens barn och unga tillsammans skapa jobb, kultur och upplevelser, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Utvecklingen av CV-området kommer att ske över lång tid och planeras i etapper.Loklat

Flera etapper
Planprogrammet visar på kommunens mål och visioner med området och är framtaget tillsammans med fastighetsägaren Jernhusen. Utvecklingen av CV-området kommer att ske över lång tid och planeras i etapper med start i öster. En detaljplan för den första planeringsetappen kommer att påbörjas under 2018/2019. Hela området kommer inte vara fullt utvecklat förrän om 25–30 år. Det statliga bolaget Jernhusen planerar för en preliminär byggstart i området år 2022.

Kulturmiljö
CV-området har sedan början av 1900-talet fungerat som ett verkstads- och industriområde kopplat till reparationer och underhåll av lok och vagnar. Den historiska kopplingen i området har varit betydande så väl lokalt som nationellt. Många av de kulturhistoriska byggnaderna och miljöerna i området kommer att bevaras, de kommer att få nya användningsområden och nytt innehåll.

Lokalt | CV-området
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login