Plats för idrott i Örebro – vad vill de politiska partierna

By on 15 augusti, 2022
Arkivbild

Med ca en månad kvar till valet bjuder RF-SISU Örebro län den 16 augusti in alla idrottsföreningar i Örebro kommun till en idrottspolitisk debatt med anläggningar och idrottsmiljöer i centrum.

Ett starkt startfält med ledande företrädare från åtta av nio partier i Örebro kommunfullmäktige deltar i debatten.

Två av fem idrottsföreningar i Örebro kommun har stort behov av fler tider och ytor att idrotta på visar en nationell enkätundersökning som Riksidrottsförbundet nyligen gjort. En allvarlig konsekvens är att föreningar måste säga nej till barn och ungdomar som vill delta. I Örebro uppger var tredje förening att de någon gång under de senaste tre åren sagt nej till nya medlemmar på grund av brist på tider eller yta på den plats som de idrottar på.

– Enkäten speglar hur idrottsföreningar upplever sin anläggningssituation. Det är viktiga signaler som vi nu vill få politikens syn på. Hur kan kommunen tillgodose olika föreningars och idrotters behov av tid, tillgång och bättre anpassade anläggningar? Hur kan idrotten bli tillgänglig för fler? Vi vill sätta frågan på agendan och ta reda på vilka förslag finns för framtiden, säger Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef RF-SISU Örebro län.

Undersökningen visar att även behovet av renovering är stort. Två av fem föreningar i Örebro kommun svarar att det finns ett stort renoveringsbehov på platsen där de idrottar. Behovet upplevs lika stort i hela landet, oavsett om föreningen eller kommunen äger platsen. I många fall saknas ventilation, omklädningsrum, sociala ytor eller liknade. 

– Ska idrotten klara av att vara den kraft i samhället som vi vill vara så måste politiken på alla nivåer hjälpas åt och skapa bra förutsättningar för idrottsföreningarna att bedriva verksamhet nära där barn och ungdomarna bor, säger Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef RF-SISU Örebro län.

Efter coronapandemin arbetar idrottsrörelsen hårt med att rekrytera, återrekrytera och behålla barn och ungdomar i rörelse i idrotten.

– I idrottsföreningen är du också en del av en gemenskap som bidrar till sociala relationer, framtidstro och fysisk och psykisk hälsa. Genom fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer som är ändamålsenliga och tillgängliga skapas förutsättningar för idrottsföreningarna att fortsätta bedriva sin fantastiska verksamhet. Att det finns hallar, planer, ytor och tillgång till skog och mark som gör det möjligt att idrotta är basen för all idrott, säger Charlotta Stenhem. Därför hoppas vi att många tar chansen att komma till debatten för att lyssna, ställa frågor och mingla med våra lokala politiker!

Politik | Örebro
Örebronyheter

Källa RF SISU Örebro län

You must be logged in to post a comment Login