Polen: Parlamentet kräver att EU:s rättsordning upprätthålls

By on 20 oktober, 2021
Arkivbild

Europaparlamentet kräver att EU-kommissionen omedelbart agerar för att försvara de polska medborgarnas rättigheter och EU:s rättsordning mot angrepp.

I en livlig plenardebatt med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki, kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Sloveniens utrikesminister Anže Logar på tisdagen fördömde de flesta parlamentsledamöter den polska författningsdomstolens omtvistade dom av den sjunde oktober i år. De ifrågasatte domstolens oberoende och varnade för den polska regeringens oroväckande väg mot totalitarism. Ledamöterna betonade också att alla EU-länder frivilligt går med på gemensamma regler när de ansluter sig till Europeiska unionen och insisterade på att det inte föreligger någon konflikt mellan EU:s rättsordning och den polska konstitutionen.

På det slovenska rådsordförandeskapets vägnar framhöll utrikesminister Anže Logar att EU-rättens företräde är EU:s grund och grunden för att leva tillsammans i ett gemensamt europeiskt hem. Han underströk att EU-ländernas representanter i rådet intensivt diskuterar frågan om rättsstatsprincipen och att ordförandeskapet är fast beslutet att driva på förfarandena enligt artikel 7 i EU-fördragen.

”Den polska författningsdomstolens dom ifrågasätter EU:s grund och utgör en direkt utmaning för den europeiska rättsordningens enhetlighet”, sa kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det är första gången som en domstol i ett medlemsland anser att EU-fördragen är oförenliga med en nationell konstitution, fortsatte hon. Hon meddelade att kommissionen kommer att agera och hänvisade till överträdelseförfaranden, villkorlighetsordningen för skydd av EU:s budget och till andra finansiella verktyg för att skydda EU-budgeten mot brott mot rättsstatsprincipen, samt till artikel 7-förfarandet som fastställer allvarliga överträdelser av EU:s grundläggande värden.

Polens premiärminister Mateusz Morawiecki underströk att ”EU-rättens företräde inte omfattar det konstitutionella systemet (…). Den polska konstitutionen är den främsta rättsakten i Polen, den står över alla andra rättsprinciper”. Han betonade också att författningsdomstolar i andra EU-medlemsländer, däribland Tyskland, Frankrike, Danmark, Spanien, Italien och Rumänien, tidigare har utfärdat liknande domar som den som nu diskuteras.

Använd alla tillgängliga verktyg för att försvara polska medborgare

En majoritet av parlamentsledamöterna uppmanade kommissionen att använda alla tillgängliga verktyg för att framför allt försvara de polska medborgarna men också för att slutligen utlösa villkorlighetsordningen för skydd av EU:s budget. De krävde att överträdelseförfaranden mot regeringen i Warszawa inleds och att rådet slutligen måste agera i enlighet med artikel 7 i EU-fördragen. Ledamöterna uttryckte också sitt starka stöd för de polska medborgare som demonstrerar på gatorna för att kämpa för rättsstatsprincipen samt för polska domare och åklagare som fortsätter att tillämpa EU-rätten, och uppmanade landets myndigheter att lyssna på och respektera dem.

Andra parlamentariker kritiserade EU-institutionerna för att endast oroa sig över rättsväsendets oberoende och maktdelningen i vissa medlemsländer. De framhöll också att EU-rättens företräde används för att ge EU mer makt än vad som ursprungligen fastställts i fördragen.

Världen | Polen
Örebronyheter

Källa: Europaparlamentet

You must be logged in to post a comment Login