Polisen och bankerna tar nästa steg

By on 26 september, 2022
Arkivbild

Polismyndigheten och de största bankerna, samt Bankföreningen har ingått en överenskommelse om samverkan för att förebygga, förhindra och försvåra ekonomisk brottslighet som till exempel bedrägerier.

 – Överenskommelsen innebär att vi kommer arbeta tillsammans med bankerna för att minska den organiserade brottslighetens handlingsutrymme och vinster, och förhindra möjligheten att omsätta vinster från bedrägerier i annan allvarlig brottslighet, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Målet med samverkan är att identifiera framgångsfaktorer i brottsbekämpningen och sårbarheter i de finansiella systemen. Det första steget är att ta fram en gemensam lägesbild och gemensamma prioriteringar över den ekonomiska brottsligheten, med fokus på bedrägerier i Sverige. Lägesbilden ska bland annat ligga till grund för det fortsatta arbetet med att förebygga brott och skapa ännu bättre förutsättningar för operativa åtgärder

– De digitala brotten, där bedrägerierna ingår som en stor del, förändras kontinuerligt, vilket ställer höga krav på vår förmåga att ställa om verksamheten. Genom det utökade samarbetet med bankerna kommer våra förutsättningar att möta de föränderliga digitala brotten förbättras avsevärt, säger Johan Olsson, chef nationella operativa avdelningen.

Parterna i överenskommelsens är Polismyndigheten, Skandinaviska Enskilda Banken, Swedbank, Nordea, Handelsbanken och Svenska Bankföreningen i egenskap av representant för de övriga bankerna.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login