Polisförbundet och Polismyndigheten oeniga i avtalsrörelsen 

By on 20 november, 2021
Arkivbild

Polisförbundet säger nej till Polismyndighetens slutbud om fördelningen av regeringens lönetillskott på 360 miljoner kronor. Polisförbundet ser inte att myndighetens förslag leder till en uppvärdering av hela poliskåren. Polisförbundets förbundsstyrelse har därför enhälligt beslutat att säga nej till avtalet.

Polisförbundet viktigaste fråga under avtalsrörelsen 2020–2023 är att hela poliskåren ska uppvärderas. Med tanke på att antalet poliser måste växa samtidigt som lönerna har släpat efter behövs tydliga satsningar inom alla funktioner. Nu står det klart att Polismyndigheten inte har gått oss tillräckligt till mötes om hur de extra lönemedlen ska fördelas. 

– Våra förtroendevalda i regionerna har varit väldigt tydliga med att det här avtalet inte leder till en tillräckligt bred uppvärdering av polisyrket. Vi kan därför inte ställa oss bakom arbetsgivarens slutbud, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.  

Polismyndigheten har också beslutat att inrätta ett system för karriär- och utvecklingsvägar på ett sätt som Polisförbundet inte kan stå bakom eller ta ansvar för.  

– Vårt beslut grundar sig också på att det inte finns tillräckligt stor tillit i vår organisation till arbetsgivaren vilket beror på tidigare hantering av uppvärderingen av polisyrket, säger Lena Nitz.  

Nu återstår förhandlingen om lönerevisionen, RALS, där parterna tidigare beslutat att den så kallade stupstocken har ett värde i år på 3,63 procent.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisförbundet

You must be logged in to post a comment Login