Polisregion Bergslagen deltog i en internationell insats mot stöldligor

By on 11 november, 2021
Arkivbild

Under vecka 44 genomfördes en EU-insats under namnet Empact Trivium med 15 deltagande EU-länder. Insatsen skedde inom ramen för organiserad tillgreppsbrottslighet (organized property crime) som syftar till att förebygga organiserad tillgreppsbrottslighet, smuggling och annan gränsöverskridande brottslighet.

Polisregion Bergslagen deltog med resurser från ingripandepolisverksamheten, trafikpolisen, gränspolisen och hundenheten och genomförde insatsen runt om i regionens samtliga tre län, Dalarna, Värmland och Örebro.

Under tre dagar kontrollerades personer, fordon och bostäder av intresse för insatsen. Två personer upptäcktes av trafikpolisen i Dalarna som misstänks vistas i landet illegalt och togs i förvar av gränspolisen. I övrigt skedde inga frihetsberövanden, men insatsen i stort gav en förbättrad underrättelsebild av kriminella individer i region Bergslagen.

Det gränsöverskridande polisarbetet sker i allt större utsträckning med viktig informationsdelning länder emellan, ett arbete som kommer att intensifieras och förbättras för att försvåra för ligor som ägnar sig åt gränsöverskridande brottslighet.

Örebro län 
Örebronyheter

Källa polisen.se

You must be logged in to post a comment Login