Politik | ​Vem vågar prata om sina åsikter

Av på 15 september, 2015

Frågan om samtalskulturen i det offentliga rummet har blivit omdebatterad under senare år. Finns det systematiska skillnader mellan sammansättningen av åsikter som yttras offentligt och de åsikter som befolkningen i stort har?

Demoskop har på eget initiativ undersökt den svenska allmänhetens benägenhet att tala uppriktigt om sina åsikter. I vår stora värderings- och livsstilsundersökning DemoskopPanelen ställdes följande fråga:

I vilken utsträckning känner du att du kan prata uppriktigt om vad du tänker om politik och samhällsfrågor? (1) Med din familj och dina vänner, (2) Med dina arbetskamrater/studiekamrater, (3) Med personer du inte känner så väl.

Resultatet visar att många är betydligt mer återhållsamma med att tala uppriktigt om sina politiska uppfattningar i samtal med människor man inte känner så väl. Det finns politiska mönster i variationen av uppriktighet. Sådan ”offentlig” uppriktighet är mer utbredd bland människor med vänsteruppfattningar och är särskilt låg bland konservativa och nationalister. Uppriktigheten varierar också mellan olika sakfrågefokus. Människor som fokuserar på försvar, lag och ordning, skatter samt invandring tenderar i mindre utsträckning att tala öppet om sina åsikter med personer de inte känner så väl.

Systematiska skillnader i benägenheten att tala öppet och offentligt om sina åsikter innebär att åsiktslandskapet så som det framträder i offentliga samtal förmodligen avviker från allmänhetens privata uppfattningar och de politiska samtal som man för i familjen och mellan vänner.

Politik
Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in