Politik | ”Åk-hem”-uttalandet av migrationsministern är anmärkningsvärt

Av på 20 juli, 2016
Johan Hedin (C), rättspolitisk talesperson.

Migrationsminister Morgan Johansson har nyligen kommenterat Justitieombudsmannens beslut att polisen inte får tvångsavvisa personer eller barnfamiljer som inte sitter i förvar eftersom det inte finns lagstöd för det. Johansson är kritisk till detta och menar att jurister har ”en sagolik förmåga att trassla till saker och ting”.

Jag reagerar starkt på justitie- och migrationsministerns uttalande. JO är en central funktion i den svenska demokratin. De har till uppgift att säkra individens rätt gentemot staten och att myndigheter agerar i enlighet med gällande lag. Det är anmärkningsvärt att ett svenskt statsråd raljerar på detta sätt över de institut som ska värna rättssäkerheten, säger Johan Hedin (C), rättspolitisk talesperson.

Jag invänder också mot det oerhört förenklade synsättet som migrationsministern ger uttryck för när han säger att en massa människor måste “åka hem”. Det är ju naturligtvis vad dessa människor helst av allt skulle vilja. Men av olika anledningar har de behövt lämna sina hem. Att framställa det som att dessa människor stod mellan två enkla val, att stanna eller “åka hem” är bedrägligt och hänsynslöst, säger Johan Hedin.

Politik
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in