Politik | Demoskops väljarbarometer för september

By on 13 september, 2015

I Demoskops väljarbarometer för september är förändringarna generellt små sedan före sommaren. Regeringens kräftgång fortsätter, medan Sverigedemokraterna ökar till nya rekordnivåer. Alliansen är åter marginellt större än de rödgröna (39,0% mot 38,1%).

I förhållande till julimätningen backar regeringspartierna något. Stödet för Socialdemokraterna är nu 25,2% (-0,3 procentenheter) och för Miljöpartiet 6,4% (-0,7). För S är tappet sedan valet dramatiskt (-5,8 procent), och de 31,6 procent som ställer sig bakom de båda partierna är det lägsta gemensamma stödet någonsin. Även Vänsterpartiet (6,5%, -0,3) tappar något, men ligger över valresultatet.

På Allianssidan bibehåller Moderaterna (23,1%, +/-0,0) nivån från i juli, Centerpartiet (7,2%, +0,6) och Folkpartiet(5,3%, +0,6) ökar, medan Kristdemokraterna(3,5%, -0,7) backar något. Förändringarna sedan valet är små.

Den största förändringen står Sverigedemokraterna (19,5%) för, med en uppgång på 0,8 procentenheter.

Ingen av förändringarna är statistiskt signifikant, men i flera avseenden förstärks bilden av den tidigare utvecklingen. Särskilt tydligt är det när det gäller Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. S får sitt lägsta stöd sedan det mycket uppmärksammade raset i samband med Håkan Juholts avgång i februari 2012 och SD når en ny toppnotering.

Efter en tydlig ökning i juli har SD lyckats stärka positionen ytterligare. I förhållande till inledningen av året har stödet för partiet ökat med drygt fem procentenheter, medan ökningen sedan valet är 6,6 procentenheter. Grovt räknat har stödet därmed ökat med drygt 50 procent eller 400 000 nya sympatisörer, till en nivå på cirka 1,2 miljoner människor. Det är förstås en dramatisk förändring av det svenska väljarlandskapet som få trodde var möjlig för ett par år sedan.

SD:s sympatisörer är alltjämt inte en spegelbild av befolkningen i stort, det finns en överrepresentation av män, boende på landsbygd och av pensionärer. Det innebär emellertid inte längre att partiet är svaga i andra grupper. Idag är man klart större än MP bland unga, man är det tredje största partiet bland kvinnor och i storstad och man har fler med akademisk utbildning än FP. Många gamla sanningar kring partiets anhängare kullkastas.

Det finns två huvudsakliga förklaringar till utvecklingen. Den ena är att migrationsrelaterade frågor har gått från att under våren uppfattats som viktigast till att nu helt överskugga alla andra frågor. Den andra förklaringen är ett rejält underkännande av inte bara de två partier som ska vara de brett samlande, M och S, utan även av ledarskapet. Mindre än en tredjedel av väljarna uttrycker förtroende för de båda partiledarna Löfen och Kinberg Batra.

För att bryta mönstret med ett allt starkare SD krävs antingen att den relativa betydelsen av andra frågor ökar eller att framförallt de två stora partierna, från vilka huvudflödet till SD kommer, tar mark i migrationsrelaterade frågor. Att göra det med ett humant anslag är den stora utmaningen.

Politik
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login