Politik | Det byggs drygt 55 000 färre flerbostadshus i dag än för 50 år sedan

By on 26 oktober, 2015

År 1968 byggdes 77 500 flerbostadshus i landet. I fjol byggdes drygt 20 000. Bristen på bostäder med förstahandskontrakt, och att man luckrade upp regelverket kring uthyrning har öppnat dörrarna för andrahandsuthyrning.

”Bostadsbristen är akut i landet. Det är näst intill omöjligt för bland annat ungdomar och nyanlända som behöver komma in i samhället och få hyra en bostad”.

Så beskrivs ofta bostadssituationen. Det råder brist på hyresbostäder i landets storstäder där jobben ofta finns.

På Bovision, som ”förmedlat” hyresbostäder sedan början av år 2000-talet, fanns en slumpvis vald dag denna vecka 1 425 hyresbostäder till uthyrning varav flertalet var så kallad andrahandsuthyrning.

Bovision är en av de sajter där det går att hitta bostäder att hyra även om efterfrågan just nu är större än utbudet, säger Peter Rydås, vd för Bovision.

Bristen på bostäder har varit stor under flera år. Ungdomar som skall flytta hemifrån, vuxna som byter bostadsort för ett nytt jobb, nyanlända, pensionärer med låg inkomst som söker en mindre lägenhet, skilsmässor, ensamstående med barn, studerande är några exempel på personer som är i behov av en hyresbostad.

År 1968 färdigställdes 77 578 flerbostadshus i landet. År 1999 byggdes 6 651 flerbostadshus i Sverige. Ifjol färdigställdes 20 754 stycken enligt Statiska Centralbyrån (SCB).

Höga hyror speciellt vid nyproduktion har ytterligare varit en bromskloss för väldigt många. Fastighetsägarna skriver på sin blogg att fokus måste riktas mot rörligheten på bostadsmarknaden: ”Låt människors värderingar om var och hur de vill bo få större påverkan på hyrorna. Se också till att minska skatten vid försäljning av bostadsrätter och villor”.

Antal hyresrätter som förmedlas via bostadsförmedlingarna i Stockholm och Malmö har ökat, medan Göteborg noterat en liten nedgång konstaterar Hyresgästföreningen i publikationen Hem&Hyra. Samtidigt har antalet fastighetsägare som lämnat lägenheter till förmedlingen ökat enligt Hyresgästföreningen i exempelvis Malmö från 14 till 34 stycken fastighetsägare.

På Bovision har vi i dag avtal med kommunala bostadsbolag och fastighetsägare. Vi har annonserat hyresbostäder sedan början av 2000-talet. Hyresbostäder är ett av Bovisions signum, säger Peter Rydås.

På Bovision finns både första och andrahandskontrakt. Viktigt är att man inte blir lurad i sin bostadssökande. Därför skall man söka sig till etablerade och seriösa sajter det vill säga sajter som har avtal med förmedlare, eller med fastighetsägare. Då vet man att lägenheten även finns i verkligheten.
Något som vuxit under senare år är uthyrning i 2:a hand via speciella bostadsförmedlingsföretag där det krävs att ett företag betalar hyran. Bostadsägaren känner uppenbarligen en viss trygghet i att ett stort företag står som garant för hyran och att förmedlaren säkerställer att alla papper blir rätt ifyllda.
År 2014 fanns totalt 4 669 081 hus i landet, det vill säga småhus, flerbostadshus, specialbostäder och övriga hus enligt SCB:s statistik.

Så här mycket flerbostadshus har färdigställts i landet från rekordåret 1968 till i dag:

Antal färdigställdaflerfamiljshus
Genomsnittshyran i sju städerför städernas snittboyta
stad kr/mån kvm
Stockholm 6 518 66
Göteborg 5 901 66
Malmö 6 664 71
Uppsala 6 502 71
Linköping 5 937 71
Norrköping 5 852 69
Örebro 5 657 70
Källa: SCB

Genomsnitthyran i sju av landets städer på lägenheter från 66 till 71 kvadratmeter är följande år 2015.

Genomsnittshyran i sju städerför städernas snittboyta
stad kr/mån kvm
Stockholm 6 518 66
Göteborg 5 901 66
Malmö 6 664 71
Uppsala 6 502 71
Linköping 5 937 71
Norrköping 5 852 69
Örebro 5 657 70
Källa: SCB
Politik
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login