Politik | En av fem europeiska väljare röstar på ett populistiskt parti

By on 25 juni, 2016

Efterfrågan på populistiska partier i Europa har aldrig varit större. I Timbro Authoritarian Populism Index 2016, ett nytt index som släpps i dag, kartläggs de populistiska partiernas inflytande och popularitet i 33 länder i Europa från 1980 till 2016

– Vi har kartlagt alla partier med en auktoritär eller totalitär ideologi, på både vänster- och högerkanten, i hela Europa, över nästan fyra decennier. Helhetsperspektivet behövs för att förstå vad den populistiska utmaningen innebär och hur den kan bemötas, säger Andreas Johansson Heinö, fil dr i statsvetenskap och förlagschef på Timbro, som ansvarar för indexet.

11 av 33 regeringar i Europa är beroende av populistiska partier och var femte väljare röstar på ett populistiskt parti.

– Det som förenar vänster- och högerpopulister är att de förväxlar demokrati med majoritetsvälde. I Polen gav man sig direkt på domstolarna, i Ungern äganderätten. Populismens framgångar visar behovet av en förnyad debatt om maktdelning, rättsstat och politikens gränser, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd på Timbro.

4 makrotrender i Timbro Authoritarian Populism Index 2016
Rekordstort stöd för populism.

Populistiska partier har aldrig haft så starkt stöd och så stort inflytande som i dag. Var tredje regering i Europa inkluderar eller är beroende av populistiska partier. 2015 utgjorde den största ökningen i stöd för populistiska partier någonsin.

Populismen växer på bekostnad av extremismen.
Den auktoritära populismen ökar samtidigt som stödet för vänster- och högerextrema partier är rekordlågt. Bara två av hundra europeiska väljare röstar på kommunistiska eller fascistiska partier.

Populismen är både ett höger- och ett vänsterfenomen.
Ökningen sker både till vänster och till höger om de etablerade partierna. Väljarstödet för högerpopulistiska partier har vuxit successivt i trettio år. Vänsterpopulismen ökar kraftigt sedan fem år tillbaka.

Populismen är ett fenomen i hela Europa.
Bara tre länder: Malta, Montenegro och Island saknar väljarstöd för auktoritära populistpartier. Populistiska partier har lyckats under lång tid och under olika förutsättningar i olika länder.

Politik
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login