Politik – EU-förslag fasa ut biodrivmedel hotar svenska målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030

Av på 27 november, 2016

EU-kommissionen presenterar den 30 november förslag till ny biodrivmedelsstrategi. Direktivet, som föreslås bli svensk lag 2021, innehåller en tidplan för att fasa ut jordbruksbaserade biodrivmedel. 2030-sekretariatet, som granskat ett sent utkast till direktivet, menar att förslaget hotar stoppa den svenska biodrivmedelsutvecklingen.

EU presenterar inga planer för att minska användningen av fossila bränslen, men deras förslag skulle slå undan benen på biobränsleindustrin, kommenterar Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet. EU-kommissionen låter en känslostyrd debatt kring biobränslen överskugga den positiva roll biodrivmedlen kan spela för klimatet.

Kommissionen presenterar den 30 november i år en omfattande revidering av förnybarhetsdirektivet, Renewable Energy Directive. Direktivet presenterades första gången 2009, och har reviderats för ett par år sedan. Detta direktiv styr hur biodrivmedel hanteras, och ska införas i lag i alla medlemsländer.

Förnybarhetsdirektivet ställer långtgående krav på klimatnytta och energieffektivitet för biobränslen, samt krav på odling av råvara till bränslet. Kommissionen föreslår nu en skärpning, där biobränslen från grödor och spannmål, socker och oljeväxter ska fasas ut från 2020. Dessa biodrivmedel utgör den absoluta majoriteten av alla biobränslen idag.

Det är viktigt med tuffa klimat- och miljökrav, men de ska vara likvärdiga krav på alla bränslen, kommenterar Lagercrantz som fortsätter: – Idag har de fossila bränslena en gräddfil, med varken miljö- eller rapporteringskrav i linje med de biobaserade. Det riskerar att förstärkas i den kommande justeringen, men flera regeringar, miljöorganisationer och jord- och skogsbruket arbetar för att få en mer positiv syn från EU på biodrivmedel.

Sverige och Finland leder biodrivmedelsutvecklingen i Europa, med högst andel, mest långtgående mål och producenter som når störst klimatnytta.

2030-sekretariatet bildades 2013 för att påskynda övergången till en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige. Sekretariatet har ett 60-tal företag, intresse- och branschorganisationer som partners, och är en aktiv aktör i EU. Sekretariatet inkommer nu med skrivningar till EU-kommissionen och kommer att uppvakta alla berörda parter för att direktivet ska påskynda snarare än hindra en omställning till förnybart.

Politik
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in