Politik | Feministiskt initiativ har antagit ny politik om företagande

By on 14 februari, 2015

Idag fattade Feministiskt initiativs partikongress beslut om en ny politik kring företagande. Feministiskt initiativ ska verka för att stärka möjligheterna till företagande genom att bland annat förenkla skattesystemet för små företag och fåpersonsföretag samt verka för att små företag skall slippa sjuklöneansvaret.

– Feministiskt initiativ har en vision om ett annat samhälle. Vi förnyar politiken för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från diskriminering.Det är av stor vikt för samhället, ekonomin och arbetsmarknaden att det startas och drivs företag i Sverige. Feministiskt initiativ vill ta vara på enskilda personers drivkraft att starta eget och föreslår åtgärder som stimulerar ett jämställt, jämlikt och hållbart företagande, säger Gudrun Schyman, talesperson Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ har även beslutat att verka för att pensionsfonderna får i uppdrag att finansiera socialt ansvarsfulla företag, som främjar underrepresenterade gruppers företagande, företag som arbetar för ekologisk hållbarhet samt företagande på landsbygden.

Fi ska verka för att sprida kunskap om kvinnors företagande, ungas företagande, företagande på landsbygden och genom fakta och statistik visa vilken avgörande betydelse för näringslivets utveckling och den regionala tillväxten det har, fortsätter Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativs kongress pågår just nu i Örebro. Under tre dagar samlas över 530 kongressdeltagare för att fatta beslut om partiets politik.

Imorgon kl 9.00 presenterar partiet sina nya talespersoner och ny styrelse. Valberedningens förslag till talespersoner är Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman.

Politik
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login