Politik – Moderaterna duckar för ledarfrågan

By on 1 oktober, 2016

– Moderaterna borde ta intryck av näringslivet och grunda sin skolpolitik på en väl fungerande skolledning med tid och kompetens att ägna sig åt kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. En fungerande ledning är en förutsättning för stärkt attraktivitet för läraryrket och bättre elevresultat, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till den budgetmotion som Moderaterna presenterade.

Sveriges Skolledarförbund saknar framåtsyftande förslag för att komma tillrätta med den begynnande ledarkrisen i svensk skola.

– Har man ambitioner att bli det parti som har den bästa skolpolitiken duger det inte att låtsas som att styrningsfrågorna inte betyder något. Moderaternas budgetmotion var en besvikelse på den punkten, säger Matz Nilsson.

Politik
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login