Politik – På avbytarbänken mellan valen

Av på 21 oktober, 2016

Personer med psykisk funktionsnedsättning upplever ett utanförskap i samhället och en brist på tolerans. Det förvårar deras möjligheter att vara med och påverka samhället mellan valen. De som vill engagera sig politiskt upplever att de sätts på avbytarbänken och aldrig bjuds in att delta. Det visar en studie som Myndigheten för delaktighet har gjort.

Studien visar hur deltagandet och delaktigheten i politiska aktiviteter mellan valen ser ut för personer med psykisk funktionsnedsättning. Okunskap om psykisk funktionsnedsättning i kombination med stereotypa uppfattningar leder till negativa attityder och dåligt bemötande.

Att delta i allmänna val är en rättighet i vårt land. Det är också en rättighet att kunna delta och påverka politiken mellan valen. Det ställer krav på att samhället är flexibelt så att alla har möjlighet att kunna delta, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Trots knappa resurser och svåra erfarenheter har många personer i studien ett stort engagemang och en vilja att vara med och påverka i viktiga samhällsfrågor. De klassiska mötesformerna är ett hinder i sig. Det försvårar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att kunna delta. De individuella stödsystemen, somtill exempel personligt ombud, fungerar inte heller som ett stöd till att vara delaktiga i demokratin.

Samhället förlorar viktiga röster i debatten om inte förutsättningarna att delta finns för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det krävs ett respektfullt klimat, att hitta nya flexiblare former för möten och nya kanaler så att fler kan delta, säger Malin Ekman Aldén.

Politik
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in