Politik | Regionresan – regionbildning i fokus i Almedalen

Av på 25 juni, 2015

Regionresan – det är temat för Region Örebro läns medverkan under årets Almedalsvecka på Gotland. Region Örebro län deltar tillsammans med fyra andra nybildade regioner med en seminarieserie och en monter. Medverkar gör bland andra civilminister Ardalan Shekarabi.

Regionbildning och dess konsekvenser är en av de hetaste framtidsfrågorna i demokratins Sverige idag, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Hur fördelar vi roller och ansvar mellan region och stat? Vilka framgångsfaktorer och fallgropar finns i processen att bilda region? Vilka möjligheter och utmaningar innebär det nya regionala ledarskapet?

– Som nybildade regioner delar vi med oss av våra erfarenheter och framtidsvisioner till andra landsting som kommer att följa efter. Vi deltar också i diskussioner som är viktiga för Region Örebro län i det kommande arbetet med att bilda storregioner. På så sätt kan vi vara med och påverka debatten och vara en engagerad part i ett fortsatt viktigt regionalt utvecklingsarbete.

Seminarier och samtal med civilminister Shekarabi

Seminarieserien med erfarenheter från fem nybildade regioner hålls måndagen den 29 juni kl. 13 – 17. Seminarieplats är Novas trädgård, Mellangatan 7. Det är ett samarrangemang mellan Region Örebro län, Region Gävleborg, Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Jämtland Härjedalen.

De fyra seminarierna är:

13.00 -13.45 Att leva det regionala ledarskapet
Med bland andra Irén Lejegren (S), regionråd.

14.00 – 14.45 Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor

15.00–15.45 Regionbildning för nybörjare
Med bland andra Rickard Simonsson, regiondirektör.

16.00–16.45 Regionen och staten på samma dansgolv Med bland andra Marie-Louise Forsberg Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

”Därför ger vi regionerna större förtroende”
Det är rubriken på ett samtal mellan civilminister Ardalan Shekarabi och regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, som äger rum måndag 29 juni kl. 11.30 – 12 i Regionresans monter, S:t Hansplan.

Vid sidan av den gemensamma aktiviteten ”Regionresan” kommer regionstyrelsens ordförande och andra ledande regionpolitiker att delta i panelen på flera andra seminarier.

Samtliga medverkande regioner har deltagit i planeringen och delar också på kostnaderna. För Region Örebro län beräknas kostnaden totalt till cirka 200 000 kronor. Från Region Örebro län deltar cirka 20 personer.

Politik
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in