Politik | Väljarnas viktigaste frågor

Av på 31 januari, 2015

Invandring och integration har blivit en viktigare politisk fråga och rankas idag som den näst viktigaste frågan efter skola och utbildning. Det visar DN/Ipsos återkommande undersökning om vilka samhällsfrågor som är viktigast för väljarna.

20 procent svarar spontant att invandring och integration är den viktigaste samhällsfrågan idag, en ökning med sju procentenheter jämfört med augusti. En ny kategori ”Oro för främlingsfientlighet” har också fått introduceras eftersom drygt två procent av svenskarna nämner oro för främlingsfientlighet som den viktigaste frågan. Man får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att återfinna invandring och integration bland de samhällsfrågor som väljarna rankar som allra viktigast (Nationella SOM-undersökningen 1993).

Samtidigt minskar andelen som nämner jobben och välfärdsfrågorna som de viktigaste samhällsfrågorna. I augusti nämnde 28 procent arbetslöshet eller jobb och sysselsättning som viktiga samhällsfrågor, idag är andelen 19 procent. Skola och utbildning är fortfarande den fråga som flest nämner som viktigast, men andelen har gått ner från 33 procent i augusti till 27 procent idag. Även sjukvård och äldreomsorg har flyttat ner på agendan, sjukvård från 26 procent i augusti till 17 procent idag och äldreomsorg från 14 procent till 7 procent.

Andelen svenskar som nämner försvars- och säkerhetsfrågor samt internationella frågor som viktigast ökar, med två respektive tre procentenheter.

Dagens Nyheter publicerar idag även delresultat från DN/Ipsos undersökning om sakfrågeägarskap i politiken. Undersökningen visar att andelen som anser att Kristdemokraterna har bäst politik när det handlar om flykting- och invandringsfrågor ökar signifikant, från 3 procent i augusti till 7 procent i januari. Kristdemokraterna har presenterat nya integrationspolitiska förslag under mätperioden och de nya förslagen har sannolikt fått genomslag i mätningen. Samtidigt minskar andelen som anser att Folkpartiet har bäst flykting- och invandringspolitik från 9 procent till 4 procent. Förändringen är statistiskt signifikant. Socialdemokraterna innehar fortsatt sakfrågeägarskapet i flykting- och invandringsfrågor.

Politik
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in