Politiker i Örebro län uppmanas att satsa

By on 15 mars, 2023
Arkivbild

Politiker i Örebro län uppmanas att satsa på sina medarbetare, kommuner och regioner står inför stora utmaningar, såväl ekonomiska som kompetensmässiga.

Välfärdens behov är stora och medarbetarna har en nyckelroll för att säkerställa leverans och kvalitet. Vision uppmanar nu de politiska ledningarna i Örebro län att gå från ord till handling.

– Våra medlemmar är kompetenta, engagerade och vill göra ett bra jobb, men dessvärre saknas ofta förutsättningarna. Det finns flera stora utmaningar som politikerna måste prioritera. Brister i arbetsmiljö, otillräckliga resurser och för få kollegor är tyvärr vardag för många medlemmar, säger Visions ordförande Veronica Magnusson.

För att klara bemanningen vill Vision att kommuner och regioner jobbar aktivt med strategier och planer för kompetensförsörjningen, det behövs insatser både för att rekrytera nya medarbetare och få de erfarna medarbetarna att stanna kvar.

Konkret handlar det om att medarbetare får en rimlig arbetsbelastning och chefer ett rimligt antal medarbetare att leda.   

– Visions medlemmar vill utveckla välfärden och kan bidra med perspektiv som gör den mer attraktiv att jobba i. De lokala politikerna gör klokt i att lyssna på och samtala med Visions lokala förtroendevalda som väl känner de lokala förutsättningarna och behoven, menar Visions ordförande Veronica Magnusson.   

Politik | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Vision
Fackförbundet Vision har 207 000 medlemmar, som är medarbetare och chefer inom kommun, region, kyrka och bolag kopplade till välfärden. Politiker i kommuner och regioner är arbetsgivare för många av Visions medlemmar och ytterst ansvarig för deras arbetsmiljö och arbetsvillkor.

You must be logged in to post a comment Login