Politiker i samtal om skolbibliotek på Skolbibliotekets Dag i Lindesberg

By on 25 oktober, 2021

Onsdag 27 oktober firas Skolbibliotekets Dag i Lindesberg med öppet hus på Lindeskolans Bibliotek (kl 8-18) och samtal med politiker och andra intresserade (kl 14-16).

Samtalet kommer att handla om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken som pedagogiskt stöd för elever och lärare i alla kommunens grundskolor med Lindeskolans hedersomnämnda bibliotek som förebild.

Skolbibliotekets Dag arrangeras nationellt på initiativ av Nationella Skolbiblioteksgruppen för att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Nationella Skolbiblioteksgruppen delar även ut priset Årets skolbibliotek. 

På Skolbiblioteks Dag i Lindesberg deltar åtta politiker i samtalet om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken i kommunens grundskolor:

 • Bengt Storbacka (S) – ordförande i kommunstyrelsen;
 • Magnus Storm (C) – ordförande i tillväxtnämnden och tillförordnad ordförande i barn- och utbildningsnämnden;
 • Hans Finckh (V) – ledamot i tillväxtnämnden;
 • Conny Ärlerud (M) – ledamot i tillväxtnämnden;
 • Markus Lundin (KD) – ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i tillväxtnämnden;
 • Nils Detlofsson (L) – ledamot i kommunstyrelsen;
 • Ingrid Rörick Richter (L) – ledamot i barn- och utbildningsnämnden;
 • Inger Griberg (MP) – ersättare i tillväxtnämnden.

Skol- och utbildningsförvaltningen (som har ansvar för skolbiblioteket i kommunens grundskolor och gymnasieskola) representeras av Staffan Hörnberg(gymnasiechef).

Tillväxtförvaltningen (som har ansvar för folkbiblioteken i kommunen) representeras av Kristina Öster (kultur- och fritidschef).

Utgångspunkter i samtalet:

 • Det finns ett behov av (och kanske kommande statliga krav på) att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.
 • Det finns en rad utmaningar för att nå detta i en kommun som Lindesberg – lokal- och personalmässiga, ekonomiska och andra praktiska hinder.

Frågeställningar att diskutera:

 • Hur ser du på möjligheten att ge alla elever i Lindesbergs kommun likvärdig tillgång till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier? 
 • Vilka är utmaningarna för att klara detta?
 • Hur ska dessa utmaningar kunna lösas?

Bakgrund och förutsättningar för samtalet:

 • Nuläge: Enligt skollagen (2 kap 36 §) ska ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek”. Men tolkningsmöjligheterna för alternativa skolbiblioteks-lösningar har ökat skillnaderna mellan olika skolor.
 • Lindesberg har åtta kommunala grundskolor (Björkhagaskolan, Brotorpsskolan, Ekbackens skola/Fellingsbro, Fröviskolan, Hagabackens skola/Guldsmedshyttan, Lindbackaskolan, Storåskolan och Vedevågs skola) samt en gymnasieskola (Lindeskolan).
 • Önskat läge: I utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” (SOU 2021:3) föreslås åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever – från förskoleklass till gymnasieskolan – likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.
 • Utmaning: ”För skolbiblioteks-verksamheten (i Lindesbergs kommun) är utmaningen likvärdigheten där eleverna i de många mindre byskolorna har samma rätt till en kvalitativ skolbiblioteks-verksamhet som de som bor i centralorten”, enligt Lindesbergs kommun Biblioteksplan 2017- 2020 (som är under revidering).

Program för Skolbibliotekets Dag på Lindeskolans Bibliotek:

Skolbibliotekets Dag i Lindesberg onsdag 27 oktober 2021

08:00-18:00: Öppet Hus i Lindeskolans Bibliotek

Välkomna att ta del av hur biblioteket är ett stöd för skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete och medie- och informationskunnighet:

 • Biblioteket har en central roll på skolan med egna ändamålsenlig lokaler som erbjuder en lugn, trygg och inspirerande studiemiljö.
 • Biblioteket är bemannat med utbildade skolbibliotekarier alla vardagar kl 8-16 till stöd och hjälp för både elever och lärare.
 • Bibliotekarierna ger pedagogiskt stöd med lektioner i bland annat informationskompetens – att söka, värdera och använda information.
 • Bibliotekets hemsida erbjuder biblioteksinformation och informationssökning med länkar och databaser – dels för respektive gymnasieprogram, dels genom gymnasie-gemensamma ämnesguider. Här finns också tips och råd kring sökstrategier, källkritik och referenshantering etc.

14:00-16:00: Öppet Möte i Lindeskolans bibliotek (lektionssalen) om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken i Lindesberg

 • 14:00-14:30: Jenny Nilsson (deltar digitalt på distans)
  Svensk biblioteksförening, Nationella skolbiblioteksgruppen och jurymedlem i Årets skolbibliotek

Introduktion om nuläge (vad säger lagen idag), om önskat läge (utifrån aktuella utredningsförslag) och vad som krävs för att skolorna ska nå dit.

 • 14:30-15:00: Josefin Malefelt & Annika Parbring
  Skolbibliotekarier på Lindeskolans Bibliotek
  Presentation av Lindeskolans Bibliotek och hur gymnasieskolans bibliotek skulle kunna fungera som kompetens- och resursstöd till grundskolornas bibliotek i Lindesbergs kommun.
  .
 • 15:00-16:00: Politiker, tjänstemän och andra intresserade
  Representanter för barn- och utbildningsnämnd/förvaltning (ansvariga för skolbiblioteken) och tillväxtnämnd/förvaltning (ansvariga för folkbiblioteken) samt andra intresserade.
  Samtal om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken som pedagogiskt stöd för elever och lärare i kommunens grundskolor.

Kultur, Politik | Örebro län Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login