Politikerna bryr sig inte

Av på 18 oktober, 2017

Svenskarna i ny undersökning: ”Vi kan inte påverka våra städers utveckling – politikerna bryr sig inte”!

Svenskarna har många tankar kring deras städers utveckling och majoriteten vill främst se fler grönområden, uteserveringar och parker. Två av tre invånare känner dock att de inte har möjlighet att påverka hur städerna i Sverige ska utvecklas. De flesta anser nämligen att beslutsfattarna inte alls bryr sig om deras åsikter. Det visar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts
på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i Sverige. Undersökningen visar att hela 63 procent av svenskarna anser att de inte har något inflytande över utvecklingen i deras städer. Om svenskarna skulle fått påverka i högre utsträckning vill de gärna se fler grönområden, uteserveringar och bättre belysning.

Den främsta anledningen till att svenskarna känner att de har dåligt inflytande över stadsutvecklingen är för att de anser att politiker och samhällsplanerare inte bryr sig om deras åsikter. Det uppger så många som 40 procent. En tredjedel säger samtidigt att de inte vet hur de ska kunna påverka några beslut och bland unga i åldrarna 18 till 29 år ligger den siffran på hela 54 procent.

– Vår undersökning visar tydligt att svenskarna anser att de har svårt att komma till tals när det kommer till förändring och utveckling i deras städer. Det gäller därför att skapa konstruktiva dialoger mellan företag, kommuner och dess invånare. På så sätt kan fler känna sig delaktiga, få större förståelse för ombyggnationer och invånarna kommer därmed trivas bättre där de bor, säger Per Hedebäck, VD på Projektengagemang.

Värmlänningarna har mest inflytande
De invånare som anser sig ha mest inflytande över sina städers utveckling bor i Värmland, Skåne och Blekinge. Invånare som är bosatta i Kronoberg, Gävleborg och Västerbotten är däremot de som känner att de har minst möjlighet att påverka beslut när det kommer till stadsutveckling.

Topplista – Här känner flest invånare att de har möjligheten att påverka
1. Värmlands län 41 %
2. Skåne län 36 %
3. Blekinge län 36 %
4. Västmanlands län 35 %
5. Jönköpings län 33 %

Topplista – Här känner minst invånare att de har möjlighet att påverka
1. Kronobergs län 71 %
2. Västerbottens län 70 %
3. Gävleborgs län 70 %
4. Södermanlands län 69 %
5. Stockholms län 67 %

Om undersökningen
Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Känner du att du har möjlighet att påverka hur din stad utvecklas?

  Alla Män Kvinnor
Ja, i stor utsträckning 3 % 3 % 3 %
Ja, till viss del 24 % 25 % 23 %
Nej 63 % 65 % 60 %
Vet ej 10 % 7 % 14 %


Varför känner du att du inte har möjlighet att påverka hur din stad utvecklas?

  Alla Män Kvinnor
Beslutsfattare bryr sig inte om mina åsikter 40 % 46 % 33 %
Krävs för mycket engagemang 37 % 37 % 37 %
Vet inte hur jag kan påverka 33 % 28 % 38 %
Det är för svårt att sätta sig in i allt 23 % 20 % 26 %
Annat 5 % 5 % 4 %
Vet ej 3 % 4 % 2 %


Topp 10: Vad skulle du vilja se mer av i din stad?

  Alla Män Kvinnor
Grönområden 44 % 40 % 48 %
Uteserveringar 38 % 38 % 37 %
Parker 36 % 32 % 39 %
Belysning 36 % 31 % 41 %
Träd och buskar 36 % 32 % 41 %
Blommor 33 % 21 % 45 %
Cykelvägar 29 % 29 % 30 %
Alléer 24 % 25 % 23 %
Gågator 21 % 21 % 22 %
Idrottsanläggningar 20 % 26 % 14 %

Känner du att du har möjlighet att påverka hur din stad utvecklas?

Län
Nej

Ja, till
viss del
Ja, i stor utsträckning
Kronobergs län 71 % 11 % 2 %
Västerbottens län 70 % 23 % 0 %
Gävleborgs län 70 % 20 % 3 %
Södermanlands län 69 % 21 % 2 %
Stockholms län 67 % 21 % 2 %
Örebro län 66 % 20 % 4 %
Dalarnas län 64 % 19 % 4 %
Uppsala 64 % 21 % 3 %
Jämtlands län 63 % 21 % 0 %
Östergötlands län 61 % 26 % 4 %
Västra Götalands län 61 % 29 % 0 %
Västernorrlands län 61 % 31 % 1 %
Gotlands län 60 % 22 % 2 %
Hallands län 59 % 26 % 3 %
Norrbottens län 58 % 31 % 1 %
Kalmar län 56 % 32 % 1 %
Skåne län 56 % 29 % 7 %
Jönköpings län 55 % 29 % 4 %
Blekinge län 54 % 31 % 5 %
Västmanlands län 54 % 32 % 3 %
Värmlands län 49 % 34 % 7 %

Regionalt
Örebronyheter

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in