Prata om självmord avgörande för att undvika ökning efter pandemin

By on 21 oktober, 2021
Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Suicide Zero.

Varannan svensk har någon i sin närhet som gjort självmordsförsök och drygt en av tio känner någon som just nu har självmordstankar. Ändå har bara sju procent det senaste året frågat någon annan om hen har tankar på att ta sitt liv.

Det visar helt nya siffror i en undersökning från Suicide Zero, som vill få fler i Örebro län att prata om psykisk hälsa och självmordstankar för att motverka en befarad ökning efter pandemin.

– Samtal är ett av de viktigaste verktygen för att förhindra självmord. Att så många människor känner någon som försökt ta sitt liv, eller som just nu har självmordstankar, är allvarligt. Samtidigt innebär det att potentialen att rädda liv är stor, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero.

Undersökningen som Suicide Zero genomfört med hjälp av Novus visar att varannan svensk personligen har kommit i kontakt med någon som försökt ta sitt liv. En nästan lika stor andel har känt någon som begått självmord, och drygt en av tio känner någon som just nu har självmordstankar.

– Att våga fråga en person som mår dåligt om han eller hon har tankar på att ta sitt liv innebär inte att du ”väcker den björn som sover”. Det är en myt. För att förhindra självmord måste vi fråga om självmordstankar och självmordsplaner, säger Rickard Bracken.

Av undersökningen framgår att många känner sig osäkra på hur de ska prata om självmord och inte vet var det finns hjälp att få. Bara sjutton procent känner sig trygga i hur de ska prata med en person som mår psykiskt dåligt och har självmordstankar. Sju procent har det senaste året frågat någon om hen har tankar på att ta sitt liv.

Bakgrunden till undersökningen och till den informationskampanj som nu inleds, är att Suicide Zero befarar att den minskning av självmord som skedde under 2020 kommer vändas till en ökning efter pandemin, ett mönster som identifierats vid tidigare kriser.

– Vår främsta uppmaning är att prata med den som mår dåligt och att våga fråga om självmordstankar. Det kan inte bli fel, tvärtom kan det rädda liv. Det är särskilt viktigt just nu eftersom tidigare kriser visar att en nedgång av självmord snabbt riskerar att bli en ökning när krisen har lagt sig, säger Rickard Bracken.

I kampanjen uppmanas människor att våga fråga den som mår dåligt om självmord. Till den som mår dåligt och har självmordstankar är kampanjbudskapet att berätta för andra hur de mår. På organisationens hemsida finns råd om hur man kan göra och säga.

– Att bryta tystnaden kring självmord räddar liv. Bara i Örebro län finns 12 engagerade volontärer som arbetar för att lyfta frågan och skapa samtal. Det sprider ringar på vattnet, runt middagsbordet, på fotbollsklubben, på jobbet och i politiska församlingar, säger Rickard Bracken.

Suicide Zero menar att även samhället behöver förstärka insatserna vad gäller stöd till de som mår dåligt och synliggöra vilket stöd som faktiskt finns.

– Att börja prata är viktigt, men ofta behövs även insatser från samhället. Därför måste landets och Örebro läns beslutsfattare satsa på förebyggande insatser och se till att människor som mår dåligt snabbt får tillgång till professionellt samtalsstöd som de har rätt till, säger Rickard Bracken.

Några viktiga resultat från undersökningen

 • Nära hälften (45%) har personligen känt någon som har begått självmord.
 • Varannan (50%) har personligen kommit i kontakt med någon som har gjort självmordsförsök.
 • Drygt en av tio (12%) känner till någon som just nu har självmordstankar.
 • Fyra av tio (40%) har kommit i kontakt med någon som har uttalat självmordsplaner.
 • Bara 7% har det senaste året frågat någon annan om hen har tankar på att ta sitt liv.
 • 17% känner sig trygga i hur de ska prata med en person som mår psykiskt dåligt och har självmordstankar.
 • 44% vet vart en person som mår psykiskt dåligt kan vända sig och få hjälp.

Råd om att fråga och berätta om självmordstankar

Det kan kännas svårt att prata om självmordstankar. Ofta är man rädd att göra eller säga fel, och kanske göra saken värre. Det stämmer inte. Det allra viktigaste rådet är att du ska agera och våga fråga och berätta – och att du gör det nu. Det kan inte bli fel, tvärtom kan du rädda liv. Ett bra sätt kan vara att uttrycka din oro och vad du tycker dig ha sett eller vad du upplever. Säg att det gör att du vill fråga hur personen har det – eller om det handlar om dig själv – att du vill berätta.

På Suicide Zeros hemsida finns konkreta tips och råd, både för den som vill våga fråga och den som vill våga berätta.

Fakta om självmord 2020

 • Under 2020 tog 1441 personer sina liv i Sverige. I Örebro län var siffran 33.
 • Självmord var den vanligaste dödsorsaken bland unga personer, 15–24 år, och bland män 15–44 år.
 • Män stod för två tredjedelar av dem som avled i självmord.
 • Det högsta självmordstalet fanns bland män 85 år eller äldre.
 • Bland unga personer (15–29 år), som har lägre risk än äldre att avlida till följd av sjukdom, stod suicid för 32 procent av alla dödsfall.
 • Självmorden bland yngre ökar med ungefär 1% per år.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Suicide Zero
Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Suicide Zero våren 2021. Novus har genomfört 2041 intervjuer via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.
Källa: Socialstyrelsen/Dödsorsaksregistret

You must be logged in to post a comment Login