Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under april 2019

Av på 9 maj, 2019
Arkivbild

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 3 personer omkom genom drunkning i samband med olyckor under april i år jämfört med 7 personer under april 2018. Det är det näst lägsta antalet omkomna under hela 2000-talet och därmed långt under snittet, 10 personer, för perioden 2000-2018. 

Under årets fyra första månader har totalt 13 personer mist livet vid drunkningsolyckor jämfört med 23 personer under samma period förra året. Inte sedan 2010, då 8 personer omkom, har så få mist livet vid drunkningsolyckor årets första fyra månader.

2019 april 2018
1 is 3
0 bad 1
0 fritidsbåt 0
2 övriga 3
3 totalt 7

Sverige är ett avlångt land… 
Under den tidiga våren 2019 har vi haft tre olika ”årstider” att ta hänsyn till. I landets sydliga delar har värmen dragit in tidigt i april och man börjar prata om lata dagar på stranden medans man i de norra delarna tvingas gå ut med varningar för vårisar i samband med skoter och pimpelfiske för påskfirare i fjällen. Där emellan sliter förtvivlade båtägare sitt hår då de mitt i båtfixet får parera för ömsom sol och plusgrader, och ömsom snö och minusgrader. Oavsett kan vi konstatera att hamnar man ofrivilligt i vattnet så är det kallt, väldigt kallt! Utan flythjälpmedel och sällskap är det nästan omöjligt att ta sig upp på torra land, och när man väl kommit upp på land är det viktigt att snabbt få av sig blöta och kalla kläder och få ett nytt torrt, helst vindtätt, ombyte på sig.

Svenska Livräddningssällskapet vill uppmärksamma på några företeelser, som var för sig är harmlösa, men i kombination kan utgöra en högre risk.

  1. Långledigt för många i och med många röda veckodagar
  2. Ett massivt högtryck med sol och höga lufttemperaturer
  3. Fortfarande mycket kallt i vattnet
  4. Högre exponering i och med; a) båtfixar-läge och b) fler som söker sig till badplatser och vattendrag för att umgås
  5. Eventuellt höga flöden i och med den snabba snösmältningen

Förebyggande åtgärder vi rekommenderar för att så långt som möjligt förebygga olyckor:

  1. Bär alltid flytväst i samband vattenaktiviteter. “Svettas in våren” med varma kläder och att alltid bära flytväst som yttersta plagg i båten eller kanoten. T.ex när bommar, bojar och båtar ska i vattnet och vid fiske!
  2. Om man får för sig att bada så ta det väldigt försiktigt, gå i och vänj dig sakta vid vattentemperaturen. Observera! Det är fortfarande mycket kallt i vattnet!
  3. I och med höga flöden, är många av landets älvar och åar mycket strömma. Var extra försiktigt vid älvbrinkar och å-kanter. Använd alltid flytväst eller flytoverall vid fiske.
  4. Barn och ej simkunniga ska aldrig lämnas ensamma vid vatten. Alltid en armlängds avstånd som gäller!
  5. Sällskap och möjlighet att få i väg ett snabbt larm till 112 från olycksplatsen är faktorer som ytterligare förbättrar chanserna till vård och överlevnad.

Symptom, från mild till svår hypotermi Behandling
Huttrar, klumpighet, tappa känsel och kontroll i händer/fötter Ta personen till värme och skydd, byt till torra kläder, ge
varm söt dryck, fysisk aktivering, stanna i värme flera timmar.
Huttrar, klumpighet, tappa känsel och kontroll i händer/fötter.
Samt sluddrigt tal, nedsatt omdöme, inåtvändhet
Agera om möjligt innan detta inträder
Ta personen till värme och skydd, byt till torra kläder, ge
varm söt dryck, fysisk aktivitet, stanna i värme flera timmar.
Kontrollera att personen gör rätt saker
Slutar huttra, muskelstelhet Ring 112. Ta personen ur vattnet. Hantera mycket varsamt
med absolut minimal rörelse. Lägg på isolerande underlag.
Täck med filtar/kläder/sovsäck.
Medvetslös, död Ring 112. Personen kan ännu vara vid liv. Undersök svag puls och andning (under 2 minuter). Om nödvändigt HLR.

Källa: Svenska kanotförbundet

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under april 2019 i Örebro Län

24/4 Damm, övrigt, pojke, 1,5 år

Hällefors, Örebro, T-län

Pojken ska ha ramlat ner i en damm i närheten av bostaden och fördes till universitetssjukhuset i Örebro med ambulanshelikopter. Men hans liv gick inte att rädda utan han avled på sjukhuset. Barnet hittades i en damm av sin pappa. Han drog upp barnet och inledde livräddande insatser. Något som även ambulanspersonal fortsatte med när de kom fram. Enligt polisen kommer även en förundersökning att inledas, eftersom föräldrar har skyldighet att ha uppsikt över sina barn.

Regionalt
Örebronyheter

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.
Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands – exklusive suicid.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in