Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under juni 2020

By on 2 juli, 2020
Arkivbild

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 23 personer förolyckades under juni 2020, jämfört med 10 personer 2019.

……..

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under juni 2020 Örebro Län

7/6 Sjö, fritidsbåt, småbåtshamn, man, 67 år
Olshammar, Askersund, T-län

Ett drunkningstillbud har inträffat i Olshammar vid båthamnen. Det är en man född 53 som anträffats död i vattnet. Mannen har utfört ett arbete i båthamnen och sedan är det personer som larmat att han saknades. Ingen misstanke om brott. Anhöriga har underrättats.

……..

Totalt har 40 personer omkommit vid drunkningsolyckor 2020, samma period 2019 omkom 32 personer.

2020 juni 2019
5 fritidsbåt 6
12 bad 1
1 fiske 0
0 is 0
5 övriga 3
23 totalt 10

Bakgrund

Högsta antalet omkomna i juni under hela 2000-talet, 9 personer fler än medeltalet för juni månad som är 14 omkomna personer. Från lördag den 13 juni till och med sista juni omkommer i snitt 1 person om dagen och antalet omkomna under en dag kulminerar lördagen den 20 juni då fyra personer mister livet samma dag. 12 dödsolyckor är förknippade med bad, fem med fritidsbåt och övrigt och en vid fiske. 11 av dödsolyckorna inträffar i insjöar, åtta i hav, tre i älv, en i å och en i en badtunna. 14 personer är av manligt kön, fem kvinnor, två pojkar och en flicka. För en person saknas uppgift om kön och tre personer saknas det uppgift om ålder.

Orsak och bakomliggande faktorer

Att antalet omkomna vid drunkningsolyckor noterar rekordhöga tal går förmodligen att kopplas ihop med flera utomstående faktorer som inte går att påverka; såsom för årstiden extremväder med högsommarvärme och soltimmar som slår alla rekord, en global pandemi med restriktioner som medför att fler människor tillbringar ledighet på hemmaplan och arbetslivets förutsättningar har förändrats vilket skapat möjligheter att söka sig till friluftslivet. Men det är också så att de allra flesta drunkningsolyckorna går att förebygga med relativt enkla åtgärder, såväl på individnivå som på samhällsnivå. För individen handlar det mycket om att inte överskatta sin förmåga i vattnet och att inte underskatta hur fort ett drunkningsförlopp sker. På samhällsnivå handlar det om att huvudmän för landets friluftsbad tar sitt ansvar och lever upp till legala krav att göra vattenmiljöer säkra för alla. Det kan till exempel handla om att bedöma risker och vidta åtgärder för att sänka dessa till godtagbara nivåer.

”Vi behöver hjälpas åt för att minska antalet dödsolyckor, det ligger ett ansvar för den enskilde att följa råd och rekommendation och för huvudmännen att ta hjälp av expertorganisationer som Svenska Livräddningssällskapet, när det kommer till vattensäkerhetsfrågor”, säger Anders Jacobsson, Ordförande och tillika medicinskt sakkunnig i Svenska Livräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet har en Nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap, det är okunskapen som är farlig inte vattnet. Nedan listar vi några av våra rekommendationer som sannolikt skulle kunna motverkat många av dödsolyckorna.

Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar följande i samband med vattenaktiviteter

……..

Badolyckor, 12 personer mister livet

Den kan vara allt ifrån ett svalkande kvällsdopp, en simtur tidig morgon, lek och bus i vattnet etcetera.

 • Simma och bada tillsammans med simkunniga.
 • Simträna och motionera där du bottnar.
 • Testa din simkunnighet, först inne sedan ute! Är du en ”Simborgare”?
 • Barn under sex år och ej simkunniga barn och vuxna, behöver ständig övervakning och ska alltid finnas på en armlängds avstånd.
 • Var försiktig med flytleksaker, dem kan snabbt driva ut på djupare vatten.
 • Låt inte syskon och/eller ej simkunniga vuxna övervaka barnen.
 • Om ni vill koppla av med en bok eller korsord, läsplatta eller sociala medier, gör upp ett schema om vem som har koll på barnen. Ta inte förgivet att ”den andre har koll”!

……..

Båtolyckor fem personer mister livet

Dem flesta fritidsbåts olyckorna inträffar i sjöar och där personerna är ensamma, vid en dödsolycka är vattenskoter var inblandad.

 • Planera din båtfärd.
 • Visa hänsyn med och till andra trafikanter.
 • Sänk hastigheten.
 • Undvika alkohol på sjön.
 • Använd alltid flytväst på sjön.
 • Var extra försiktig vid ”hopp ombord och hopp i land”.

……..

Generella rekommendationer i samband med vattenaktiviteter och en drunkningsolycka:

 • Parkera bilen på avsedda parkeringsplatser och blockera aldrig en räddningsväg.
 • Sök upp informationsskyltar som beskriver lokala förutsättningar.
 • Se till att du vet var det finns livräddningsutrustning.
 • Ropa på hjälp och larma 112 vid drunkning.
 • Använd alltid en förlängd arm vid drunkning, gärna en livboj.
 • Se till att säkra den nödställda vid ytan, men bara om du är simkunnig och trygg i vattnet.
 • Ta upp den nödställde på land och påbörja omhändertagande.
 • Lär dig grundläggande första hjälpen vid drunkning.
 • Lär dig hjärt- och lungräddning.
 • Glöm inte att vi har ett läge med en global pandemi, följ alltid Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för badplatser och folksamlingar. Svenska Livräddningssällskapet deltar aktivt i arbetet med råd och rekommendationer för landets friluftsbad. https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/…

Regionalt
Örebronyheter

Källa Svenska Livräddningssällskapet
* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.
Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands -exklusive suicid.

You must be logged in to post a comment Login