Preliminär sammanställning av omkomna

Av på 9 april, 2019

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under mars 2019

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 0 personer miste livet under mars i år jämfört med 1 person under samma period 2018. Även 2010 ”nollade” mars.

En tillbakablick över 2000-talet visar att ca 5 personer omkommer i mars.

Årets tre första månader har totalt 10 personer omkommit vid drunkningsolyckor, det är färre än snittet för 2000-talet som noterar att 15 personer omkommit i drunkningsolyckor.

2019 mars 2018
0 is 0
0 fritidsbåt 0
0 fartyg 1
0 övriga 0
0 totalt 1

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision; ”Ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap”. Därför är det på sin plats att lyfta fram de tillfällen som pekar på att denna situation är möjlig. Under 2000-talet är det fyra årtal som sticker ut positivt; 2010, 2016, 2017 och nu mars 2019. De har alla gemensamt att en eller två månader visar på att ingen omkommit i en drunkningsolycka!

Preliminärt summerade 2018 att 136 personer miste livet vid drunkningsolyckor, under hela 2000-talet har så många som 2181 personer omkommit, det ger ett snitt på 115 personer per år. Till detta kommer förmodligen ett stort mörkertal av personer som begår självmord genom dränkning samt de som varit med om en drunkning men överlevt. Allt som allt förfärliga siffror som inte lämnar någon oberörd. Vid en nationell attitydundersökning genomförd 2018 tillsammans med Kantar Sifo, uppger 3% av svenska vuxna medborgare att de har erfarenhet av ett drunkningstillbud det senaste tre åren. Det motsvarar 225 000 personer som på ett eller annat sett har en relation till drunkning som fenomen.

Sverige består av ca 100 000 sjöar, en kuststräcka på ca 2400 km, ca 222 000 öar, ca 470 publika bad, ca 65 000 privata pooler. Vatten är ett utmanande element; fel hanterat en livsfara, rätt hanterat en fantastisk plats för rekreation som kan möjliggöra för fler att stärka sin hälsa. Svenska Livräddningssällskapet vill att alla ska ges chansen att upptäcka vattnets möjligheter och källa till glädje. Genom att ständigt söka ny kunskap, att ta vara på all erfarenhet från 120 års samlad kunskap och mixa genom samarbeten med andra organisationer, myndigheter, näringsliv och forskarsamhället, är möjligheterna goda att i större utsträckning skapa en gemensam plattform för framtidens vattensäkerhetsarbete. Även om många omständigheter rimligtvis är svåra att påverka, menar vi att de flesta drunkningsolyckor går att förebygga. Nollvisionen är vårt fyrljus som leder oss i rätt riktning, det ger oss kraft att verka för ett Sverige fritt från drunkning. 

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under mars 2019

Inga drunkningsolyckor med dödlig utgång att rapportera.

Regionalt
Örebronyheter

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor. Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning. Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands – exklusive suicid. 

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in