Möte för Örebro läns energi- och klimatprogram

Av på 21 oktober, 2013

Nu blir det avstamp för arbetet med att nå målen i Örebro läns energi- och klimatprogram. På onsdag, 23 oktober, träffas företrädare för offentliga verksamheter, näringsliv och ideella organisationer för att reda ut vad som behöver gör.

– Vi har tydliga och ambitiösa mål, men nu måste vi gå från ord till handling. Siffror på ett papper är inte mycket värda om det inte sker förändringar såväl hemmavid som i företag och hos offentliga beslutsfattare, säger länsråd Kjell Unevik.

Bland de mål som ska uppfyllas i Örebro län till år 2020 kan nämnas:
•Utsläpp av växthusgaser ska minska med 25 procent.
•Energieffektiviteten ska öka med 20 procent.
•Förnybar energi ska stå för minst 60 procent av länets energianvändning.

– FN:s klimatpanel anser sig nu vara säkra på att det är människornas påverkan som gjort att klimatet förändras, att isen smälter i Arktis, säger Irén Lejegren, regionråd. Men det innebär också att det är vi människor som kan påverka och förändra. Genom ny teknik, innovativa företag, politiska beslut och förändring av våra vanor kan vi lyckas vända den negativa trenden.

Länsstyrelsen och regionförbundet vill se konferensen på onsdag som en mötesplats för alla som vill vara med i energiomställning och klimatarbete. Konferensen anordnas tillsammans med Handelskammaren Mälardalen – Örebro Klimatarena.

Konferensen på onsdag innehåller goda idéer, inspiration och rundabordssamtal som ska leda till aktiviteter för att nå visionen om ett län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in