Preventionsarbete i primärvården räddar liv

By on 23 juli, 2020

Preventionsprogram med fokus på fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil minskar risken att avlida i hjärt-kärlsjukdom med 21 procent. Det visar resultatet av en långtidsstudie finansierad av Hjärt-Lungfonden, som i 22 år följt 5 671 personer. Deltagarna i studien har via primärvården i Sollentuna deltagit i ett program innehållande bland annat hälsosamtal, fysisk aktivitet på recept och hälsokontroller.

– Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag och omkring 2 miljoner är drabbade. Mai-Lis Hellenius forskning visar både på vikten av att forska och att ha ett strukturerat arbetssätt för prevention i samhället. Hälsosamtal som bidrar till ett friskare liv borde införas i primärvården över hela Sverige, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Studien jämförde 5 761 personer som någon gång mellan åren 1988 och 1993 besökte primärvården i Sollentuna och deltog i preventionsprogrammet med närmare 35 000 referenspersoner från resten av Stockholms län under samma tidsperiod.

Förutom betydligt lägre risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom visar studien att de som deltagit i preventionsprogrammet har 12 procent lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och 17 procent lägre total dödlighet jämfört med referensgruppen. Uppskattningsvis förhindrades 175 dödsfall bland dem som deltagit i programmet.

– Vår studie visar att primärvården fyller en viktig funktion för att minska sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom, men även död av andra orsaker. Studien visar också att det går att implementera ett storskaligt individ- och populationsinriktat preventionsprogram i klinisk vardag som ger långsiktiga effekter på hälsan, säger professor Mai-Lis Hellénius, Karolinska Institutet.

Uppgifter om de 5 761 personerna som deltog i preventionsprogrammet samt referensgruppen hämtades från svenska register fram till december 2011. Deltagarna i preventionsprogrammet (1988-1993) erbjöds en hälsokontroll och fick råd om att öka sin fysiska aktivitet genom bland annat fysisk aktivitet på recept. De fick också råd och stöd till en hälsosam livsstil genom en öppen föreläsningsserie, dietistkontakt, grupper för viktminskning, rökavvänjning och stresshantering.

– Nationella och internationella riktlinjer har i många år poängterat betydelsen av livsstilsförändring som en bas för prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdomar, men fortfarande saknas till stor del långsiktiga vetenskapliga utvärderingar av sådana satsningar. Svenska register ger oss en unik möjlighet, säger Gunilla Journath, medicine doktor och forskare knuten till Karolinska Institutet i Solna.

Studien genomfördes av Karolinska Institutet mellan år 1988 och 2011. Utöver Hjärt-Lungfonden är studien finansierad av Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Svenska Läkaresällskapet.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login