Priset på åkermark har ökat

By on 30 augusti, 2020
Priset på åkermark kan skilja i genomsnitt 250 000 kronor per hektar beroende på var i landet den finns.

Det genomsnittliga priset på åkermark har ökat med knappt 6 procent till 95 900 kronor per hektar mellan 2018 och 2019. Priset på betesmark har minskat med drygt 3 procent till 34 200 hektar per hektar, mellan samma år.

Under 1990-talet var genomsnittspriset på åkermark 11 000–20 000 kronor per hektar och på betesmark 3 000–7 000 kronor per hektar.

Det är framförallt under 2000-talet som det genomsnittliga priset ökat.

Priset har fördubblats för både åker- och betesmark jämfört med 2009.

I figuren nedan visas prisutvecklingen för åker- och betesmark på riksnivå från 1990 till 2019.

Stor skillnad mellan norra och södra Sverige
Priset på åker- och betesmark skiljer sig beroende på var i Sverige marken finns. Det kan skilja i genomsnitt nästan 250 000 kronor per hektar för åkermark. Det högsta genomsnittliga priset på åker- och betesmark 2019 var i produktionsområdet Götalands södra slättbygder. Där var priset 264 700 kronor per hektar åkermark och 91 200 kronor per hektar betesmark. I Övre Norrland fanns de lägsta genomsnittliga priserna. Priset på åkermark var 17 100 kronor per hektar och på betesmark 6 200 kronor per hektar.

I övriga produktionsområden var det genomsnittliga priset på en hektar åkermark mellan 24 200 och 117 700 kronor och genomsnittliga priset på en hektar betesmark mellan 9 800 och 52 500 kronor. Det finns vissa samband mellan pris per hektar och hektaravkastning. I de områdena med högst avkastning finns oftast de högsta markpriserna.

Så här beräknar vi markpriserna
Metoden för att skatta de genomsnittliga markpriserna baseras på de lantbruksfastigheter som sålts under året och där man också genomfört ansökan om lagfart. År 2019 ingick knappt 2 800 försäljningar och knappt 17 200 hektar jordbruksmark i beräkningarna. Enligt Fastighetstaxeringsregistret motsvarar det färre än 1 procent av samtliga jordbruksfastigheter och mindre än 1 procent av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Detta medför att det finns en slumpmässighet i hur exklusiva marker som sålts från år till år i de olika regionerna, vilket bidrar till variationer i prisutvecklingen.

Ny taxering sker vart tredje år för lantbruksfastigheter och då beräknas två olika genomsnittspris, ett baserat på den gamla taxeringen och ett baserat på den nya taxeringen. Senast det skedde var 2017. Skillnaden mellan de två olika priserna 2017 har i grafen ovan fördelats jämt på åren 2015-2017. Samma tillvägagångssätt har också använts på tidigare år då ny taxering har skett.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login