Priset på åkermark ökade i hela landet

Av på 3 september, 2018
Fotograf: Urban Wigert

Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 900 kronor per hektar mellan 2014 och 2017. Priset har ökat på åkermark i hela landet.

Den största ökningen, under samma period både procentuellt och i kronor, skedde i Götalands södra slättbygder. Där ökade priset i genomsnitt med 86 800 kronor per hektar, vilket motsvarar 56 procent. År 2017 var det genomsnittliga priset på åkermark 241 200 kronor per hektar i Götalands södra slättbygder. Det är det produktionsområde som har haft det genomsnittligt högsta priset på åkermark ända sedan 1995. I Övre Norrland var priset på åkermark lägst 2017, där kostade en hektar åkermark i genomsnitt 15 000 kronor.

Även priset på betesmark ökade mellan 2014 och 2017
Mellan 2014 och 2017 ökade även det genomsnittliga priset på betesmark, på riksnivå, med knappt 26 procent till 32 200 kronor per hektar. I produktionsområdet Övre Norrland minskade priset under perioden med drygt 10 procent till 4 300 kronor per hektar, medan det ökade i övriga produktionsområden. I Götalands södra slättbygder var priset på betesmark högst 2017, där kostade i genomsnitt en hektar betesmark 88 300 kronor.

Modellen för beräkning av markpriser
Metoden för att skatta de genomsnittliga markpriserna baseras på de lantbruksfastigheter som sålts under år 2017 och där man genomfört ansökan om lagfart. År 2017 ingick drygt 2 700 försäljningar och totalt 16 500 hektar i beräkningarna.

Ny taxering sker vart tredje år för lantbruksfastigheter. År 2017 var senaste året då en ny taxering skedde. Om taxeringsvärdena för jordbruksmark ökar sin andel i förhållande till det totala taxeringsvärdet resulterar det i att beräkningsmodellen underskattar prisökningen mellanliggande år. Så har skett både 2015–2016 och 2012–2013. Det finns även en slumpmässighet i hur exklusiva marker sålts från år till år i de olika regionerna, vilket bidrar till variationer i prisutvecklingen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in