Professionell dansensemble stärker Kulturhuset Sjöängen

By on 3 september, 2022
Bild: Askersunds kommun

Kulturhuset Sjöängen kommer bli basen för en ny, professionell dansensemble i Örebro län, det är en effekt av att Askersunds kommun och Sjöängen valts ut av Region Örebro län i arbetet med att utveckla en regional dansplattform.

Askersund har sedan tidigare utsetts till danskommun i regionen och sedan 2020 har organisationen Gala Dance Bergslagen med koreografen och dansaren Ellinor Ljungkvist i spetsen bedrivit koreografisk verksamhet i Örebro län med utgångspunkt från Kulturhuset Sjöängen. Nästa steg när det gäller att sprida och förbättra förutsättningarna för professionell dans i länet är projektet med dans-ensemblen Rosea Dans, som drivs av Gala Dance Bergslagen. Tanken är att ensemblen under två-tre månader per år ska verka i Askersund och producera dansföreställningar.

– Rosea Dans har fått bidrag från såväl regionen som Statens kulturråd och vi räknar med att sju personer ska anställas. För mig är det viktigt att det skapas arbetsmöjligheter för professionella dansare även utanför storstadsområdena. I Askersunds kommun finns det visioner som gör att Kulturhuset Sjöängen blir en utmärkt bas för verksamheten, säger Ellinor Ljungkvist.

Daniel Eriksson, förvaltningschef för kultur, evenemang och fritid i Askersunds kommun ser arbetet med dansplattformen som ytterligare ett sätt att stärka Kulturhuset Sjöängen.

– Sedan tidigare har vi ju status som danskommun och det här kommer bidra ytterligare. I höst drar vi ju dessutom i gång med dans- och teaterundervisning inom ramen för Kulturskolan, ytterligare ett sätt att stärka Sjöängen och den professionella kulturen i Sydnärke, säger Daniel Eriksson.

Dansplattformen omfattar hela Örebro län och kommer att vara mobil. Avtalet med Rosea Dans gäller från 1 september.

Kultur | Askersund
Örebronyheter

Källa Askersunds kommun

You must be logged in to post a comment Login