Program minskade 70-åringars risk för hjärtkärlsjukdom

Av på 16 juni, 2020
Arkiv bild.

Det går att minska risken för hjärtkärlsjukdom även på äldre dar. För 70-åringar som ingick i ett program med justerad behandling mot blodtryck och blodfetter samt råd om kost och motion, sjönk risken för hjärtkärlsjukdom till 20 procent under riksgenomsnittet. Det visar en ny långtidsstudie vid Umeå universitet.

– Det är mycket glädjande att vi nu för första gången tydligt kan visa att det faktiskt aldrig är för sent att sänka risken för hjärtkärlsjukdom Det kan både rädda liv och ge förbättrad livskvalitet under ålderdomen, säger Peter Nordström, professor vid Umeå universitet.

I studien har sammanlagt 5500 personer över 70 år i Umeå följts sedan 2012. Vid de första undersökningarna gick det att se att många hade flera förhöjda riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Deltagarna i studien fick vid en uppföljning individuella råd utifrån sin riskprofil. De fick medicinbehandling mot högt blodtryck och höga blodfetter justerade utifrån sina värden med hjälp av primärvården samt råd om kost och motion. Det byggdes även upp en webbplats runt projektet med råd för en hälsosam livsstil.

Projektet har nu utvärderats. Det visade sig att deltagarna i projektet nu har 20 procent värden som är kopplade till risk för typiska hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp än en kontrollgrupp med jämförbara 70-åringar från övriga landet. Före studien låg Umeås äldre över riksgenomsnittet i riskfaktorer.

Även om man tittade på alla 70-åriga personer i Umeå kommun, oavsett om dom deltagit i projektet, gick det att se en påtaglig sänkning av risken för hjärtkärlsjukdom under perioden då projektet pågått.

– Detta resultat talar för att de effekter vi tycker oss se i projektet inte beror på att det var generellt friska personer som deltagit i projektet utan att det faktiskt är en effekt av de råd som givits. Det är också hoppingivande inför framtiden om metoden sprids till fler regioner, säger Anna Nordström, adjungerad professor vid Umeå universitet och studiens förstaförfattare.

Programmet Health Age Initiative, HAI, har finansierats av Vetenskapsrådet. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS Medicine.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Umeå universitet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in