Projekt sprider kunskapsfilm om platsutveckling i Bergslagen

Av på 26 maj, 2020

”Nu kan alla se vår kunskapsfilm om hållbar produktutveckling”, meddelar Bruk 2.0 – ett samarbetsprojekt i Bergslagen (med bland annat Frövifors Pappersbruksmuseum och Uskenbygden som ”pilotplatser”) om hur platsutveckling ska bidra till ökad hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social.

Bruk 2.0 är ett utvecklingsprojekt som pågår 2018–2021 och som arbetar med en platsutveckling som ska bidra till ökad hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social. Projektet ska utveckla natur- och kulturmiljöer till besöksmål vid ett antal utvalda industrihistoriska platser i tre av Bergslagens län – däribland Frövifors Pappersbruksmuseum och Uskenbygden.

Målet är att skapa en platsutveckling som gör att fler upptäcker och hittar till dessa unika miljöer. Det gör projektet genom att bygga hållbara koncept och skapa affärsmöjligheter i samverkan med regionala och lokala aktörer och entreprenörer. Länsstyrelserna och Region Dalarna är finansiärer och projektägare är Intresseföreningen Bergslaget.

Kunskapsfilm tillgänglig för alla intresserade

Projektet har nu hållit ett kunskapsseminarium som på grund av Corona-pandemin spelats in som film och publiceras på Youtube – och därmed är tillgänglig för alla intresserade. Se den genom att klicka på pilen i bilden ovan.

”Ta del av vårt gränsöverskridande samarbete mellan Dalarna, Västmanland och Örebro län och lyssna på våra inspirerande föredragshållare kring olika sätt att utveckla en plats med hjälp av produktutveckling. Föreläsare är Kniva Trädgård, Carl Larsson-gården, Klosters Herrgård, Tillväxtverket och Visit Dalarna och moderator är Ulrika Nisser från Visit Dalarna”, skriver Bruk 2.0.

Platser som ingår i projektet:

Örebro: Frövifors Pappersbruksmuseum, Uskenbygden och Björskogsnäs.

Projektet ska tillgängliggöra platsernas berättelser kring Bergslagens råvaror och industrilandskapet för fler besökare genom att utveckla hållbara och klimatsmarta koncept. Utifrån koncepten och i samarbete med lokala och regionala entreprenörer ska projektet medverka till att utveckla nya produkter och paket som marknadsförs och säljs via Destination Bergslagen.

Dalarna: Silverringen, Husbyringen och Bergsmanslandskapet i Falu Världsarv

Projektet ska utveckla en ny samverkansform mellan Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna kring hållbar destinationsutveckling där man ”korsbefruktar” kultur och outdoor för att kunna erbjuda ett nytt koncept gentemot besökarna. Projektet ska även stödja entreprenörer på och omkring platserna att utveckla säljbara produkter utifrån det nyframtagna konceptet, som kan marknadsföras och säljas via Visit Dalarna.

Västmanland: Strömsholms Kanal

Projektet ska bidra till att utveckla ett vattennära och hållbart boende längs Strömsholms kanal genom att återbruka slussvaktarbostäder till ett samtida unikt boende. Projektet kommer erbjuda ett hållbart boendekoncept och en affärsmodell kopplat till uthyrning. Utifrån koncept och affärsmodell planeras en successiv renovering av byggnaderna. Till boendet kopplas aktiviteter och upplevelser längs kanalen – på cykel, till fots, med kanot eller båt.

Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in