Projektet med den nya högstadieskolan fortsätter

By on 11 maj, 2023
I programhandlingen specificeras förslag på såväl interiörer som exteriörer och skolgårdsmiljö.
Bild: White

Kommunfullmäktige i Nora har beslutat om att fortsätta planeringen att bygga en ny högstadieskola, nu får kommunstyrelsen i uppgift att budgetera och planera för upphandling av den nya skolan.

Projektet om ny högstadieskola har varit en fråga som har varit högt prioriterad för Nora kommun, och programhandlingen skapar förutsättningen för att fortsätta arbetet och påbörja planeringen för upphandling och bygglov.

Den nya högstadieskolan har ett stark pedagogisk fokus och kommer att utformas för att uppmuntra lärande i en modern och välkomnande miljö. Inspiration hämtas från trästaden Nora och den kringliggande naturen i kommunen.

Förslaget innebär en skola med öppna ytor och och naturliga flöden genom byggnaden som ska vara trygga för elever och personal genom att inte bygga korridorer, utan istället skapa flöden där vuxna och elever rör sig mer på samma ytor i vardagen. samt en skolgård som kan nyttjas för avkoppling, utomhuslektioner och idrott.

– Vi är mycket nöjda med det arbete som utförts. Dagens beslut innebär att vi kan fortsätta enligt ursprunglig plan. Skolan är en av de viktigaste satsningarna vi gör för våra elever och vår kommun, och vi ser fram emot att se projektet ta form i kommande år, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Pierre (M)

I programhandlingen specificeras förslag på såväl interiörer som exteriörer och skolgårdsmiljö.

Utöver beslutet om att fortsätta projektet så pågår just nu arbetet med detaljplaner över området, som ska ligga till grund för placering av den nya skolan.

– Vi bygger en skola för framtiden där det pedagogiska perspektivet är i fokus och såväl lärare som elever får ännu bättre förutsättningar för lärande, säger bildningsnämndens ordförande Mikael Wahlberg (S).

Nora
Örebronyheter

Källa: Nora kommun
Du kan läsa mer på kommunens hemsida: www.nora.se/nyakarlsangskolan

You must be logged in to post a comment Login