Psoriasis är mer än en hudsjukdom

Av på 14 oktober, 2013

Svår psoriasis är associerad med andra sjukdomar såsom hypertoni, hjärtinfarkt och diabetes. Det är viktigt att öka kunskapen om att kardiovaskulära riskfaktorer är överrepresenterade och underdiagnostiserade hos patienter med måttlig till svår psoriasis, detta skriver Läkartidningen, nr 41/ 2013.

Cirka 250 000 människor i Sverige har diagnosen psoriasis (cirka 3 procent av befolkningen). Måttlig till svår psoriasis är associerad med ökad prevalens och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Man vet dessutom att kardiovaskulära riskfaktorer är underdiagnostiserade och underbehandlade hos patienter med psoriasis. Därför är det angeläget att regelbundet följa upp patienter med måttlig till svår psoriasis och tidigt identifiera riskpatienterna och behandla högt blodtryck, hyperlipidemi, diabetes, rökning och övervikt.

Redan 1986 framlades en hypotes att psoriasis är kopplat till andra sjukdomar som hypertoni, hjärtinfarkt och diabetes.

– Då trodde man att risken främst var kopplad till att patienternas livsstil med rökning och högre konsumtion av alkohol som är vanligare än hos övriga befolkningen. Sedan dess har många studier tillkommit som även tagit hänsyn till dessa riskfaktorer men sambandet kvarstod ändå. Kanske på grund av gemensamma bakomliggande inflammatoriska patomekanismer och genetiska faktorer, säger Anders Ljungberg, hudspecialist och medicinsk rådgivare på Pfizer och en av författarna till artikeln i Läkartidningen.

Ännu finns inga riktlinjer i Sverige för uppföljning av samsjuklighet hos patienter med psoriasis. Att definiera sådana riktlinjer är en viktig uppgift för framtiden.

För att få en fungerande primärprevention, uppföljning och behandling av våra psoriasispatienter behövs ett bättre samarbete mellan dermatologer, distriktsläkare och andra specialister, t.ex. kardiologer och endokrinologer. Detta skulle kunna minska riskerna för patienterna och förhoppningsvis förhindra onödigt lidande och för tidig död.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in