Psykiatrin i Örebro län tar ytterligare ett steg i att införa fysisk aktivitet i vården

Av på 26 april, 2019
Läkare, chefer och medarbetare övar inför den gruppträning som kommer att erbjudas inneliggande patienter.

Att fysisk aktivitet är viktigt för vårt psykiska välmående finns det idag etablerad forskning som visar. Det har vi inom psykiatrin i Region Örebro län tagit fasta på och jobbar aktivt med att utveckla och anpassa vårt utbud av fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande aktiviteter. Idag är de flesta aktiviteterna tillgängliga för patienter inom öppenvården men nu tar vi ytterligare ett steg genom att starta upp fysiska aktivitet på en av våra avdelningar på Universitetssjukhuset i Örebro.

– Minst fem gånger i veckan ger vi våra inneliggande patienter möjlighet att delta i ett 30 minuters gympapass. Det är enkla rörelser till musik men rejält pulshöjande om man tar i. Det är frivilligt att delta men vi hoppas och tror att det blir ett uppskattat tillskott till övriga aktiviteter som är tillgängliga under vårdtiden, säger överläkare Maher Khaldi. Passen kommer att ledas av oss som jobbar på avdelningen.

– Det finns flera syften med att införa mer fysisk aktivitet inom vården. Ett är att vi idag vet att fysisk aktivitet har en viktig påverkan på vårt psykiska välmående och vi hoppas att aktivitet under vårdtiden kanske även kan inspirera till fortsatt rörelse efter utskrivning.I samband med att vi nu startar upp den fysiska aktiviteten här på avdelningen planerar vi att starta en studie där vi kommer att titta på vilken effekt som fysisk aktivitet har på depressiva symtom och ångest men även kopplat till hälsoekonomiska aspekter som till exempel påverkan på sjukskrivningar, berättar områdeschef Karin Haster.

– Vi vet att psykisk ohälsa ofta ger sämre fysisk hälsa och vi känner att vi inom vården behöver göra det vi kan för att bidra till att motverka detta, säger Karin. Flera av våra mottagningar och avdelningar jobbar sedan tidigare med olika hälsofrämjande insatser som till exempel stöd och rådgivning gällande kost och motion, hälsogrupper, stöd för att sluta röka och medicinsk yoga.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in