Psykisk hälsa i fokus på internationellt seminarium

Av på 10 december, 2021

Antalet barn som bor i krigszoner har ökat med 20 procent till nästan 200 miljoner barn. Det är det högsta antalet på över ett decennium. Behoven av stöd till barn och unga är större än någonsin. Den psykiska hälsan är en viktig aspekt i det stödet och det var fokus för ett internationellt seminarium som hölls i Stockholm under torsdagen.

Behovet av psykosocialt stöd har aldrig varit större. Vi kommer ingen vart om vi inte först ser till att barn och unga mår bra psykiskt. Det är en aspekt som ofta glöms bort och som behöver prioriteras mycket starkare i biståndet, säger professor Mark Jordans, som är forsknings- och utvecklingschef på barnrättsorganisationen War Child.

Ny forskning från Uppsala universitet, Rädda Barnen och Fredsforskningsinstitutet Oslo visar på en kraftig ökning – från 162 miljoner 2019 – av antalet barn som lever i krig och konflikt. Det är framför allt Afghanistan, Kongo Kinshasa och Jemen som ligger bakom en stor del av ökningen.

Tillsammans med effekterna av COVID-19 och klimatförändringarna målar detta upp en desperat bild för tusentals barn som föds i en miljö som majoriteten av mänskligheten kämpar för att förstå.

Ett internationellt seminarium tog upp just stödet av psykosocialt stöd inom biståndet.

Psykisk hälsa är nära sammanflätad med global hållbar utveckling, inklusive områden som socioekonomisk utveckling, jämställdhet samt fred och säkerhet. Under seminariet arbetade de medverkande med att hitta en gemensam grund för svenska intressenter i ett försök att anpassa pågående och framtida åtgärder för att uppfylla de globala målen.

Det var UNICEF, Sveriges Kommuner och Regioner, samt War Child som arrangerade seminariet. It- och kommunikationsföretaget Consid sponsrade.

– Tyvärr ser vi idag en negativ trend vad gäller den psykiska hälsan och då behövs det insatser från en bredare aktörskrets. Detta är särskilt relevant i låginkomstländer. Där kommer MHPSS (Mental Health and Psycho Social Support) som koncept in på ett mycket relevant sätt. Inte minst viktigt är det preventiva perspektivet, genom tidiga insatser kan man använda begränsade resurser på ett sätt så att det gynnar så många som möjligt, säger Anders Nordström, ambassadör för global hälsa på utrikesdepartementet, som deltog i seminariet.

Resultatet från seminariet kommer att ingå i det framtida arbetet i det Globala nätverket för psykisk hälsa och psykosocialt stöd.

Världen
Örebronyheter

Källa: Consid

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in