Råd för idrottare, tränare och föräldrar för att hantera effekten av coronapandemin

By on 7 april, 2020
Arkivbild

Dagens situation påverkar oss alla på många sätt – både praktiskt men även vad gäller vårt mående. I tider av inställda tävlingar, uppskjutna matcher och minskade träningsmöjligheter har Riksidrottsförbundet, avdelning elitidrottsstöd, tagit fram idrottspsykologiska råd och stöd för att hantera effekten av coronapandemin.

Är du aktiv själv, tränare eller förälder får du här tips på hur du kan tänka och vad du kan göra själv eller stötta den aktiva med för att må och prestera bra i träning såväl som i vardagen.

– Du kan träna dig i att hantera ovisshet och osäkerhet, blicka framåt och samtidigt hitta motivation och drivkraft i nuet. Det finns goda skäl att också reflektera över hur du själv hanterar tankar och känslor kopplat till dagens situation för att främja ditt mående. Nya sätt att förhålla sig till nuvarande situation kan bli en resurs för din idrottskarriär eller livet i stort även när pandemin är över, säger Karin Moesch, idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrottsförbundet.

På Riksidrottsförbundets hemsida för idrottspsykologi, prestation och hälsa, finns råd i coronatider och tips som bland annat handlar om att hantera sin oro, anpassa eller förändra sina mål, vara kreativ och söka möjligheter för att träna och tävla på nya sätt, acceptera sina känslor och träna på avslappning. Inom områdena finns övningar och förslag till möjliga egna åtgärder.

– Det är viktigt att kunna acceptera att vi kan uppleva ångest, nedstämdhet eller oro i denna situation, och inte bli självkritiska för att vi känner så. Även om vi inte kan ta bort dessa upplevelser, så kan vi lära oss att hantera dem på ett bra sätt, möta dem med acceptans, och samtidigt ta steg i den riktningen vi vill – vilket betyder att vi håller kvar vid de aktiviteter som får oss att må bra och som får oss att utvecklas. Det finns viss risk när vi upplever negativa känslor och oro att vi drar oss tillbaka och avstår från det som är värdefullt och viktigt för oss, och den impulsen ska vi försöka gå emot, säger Karin Moesch.

Här hittar du övningar, tips och råd för att må och prestera bra i Coronatider » https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/idrottspsykologi/idrottspsykologi-prestation-och-halsa/rad-i-corona-tider/

Riksidrottsförbundets sida för information om idrottspsykologi, prestation och hälsa » https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/idrottspsykologi/idrottspsykologi-prestation-och-halsa/

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa RF/SISU

You must be logged in to post a comment Login