Rädda Barnen kommenterar viktig dom från Högsta Domstolen om rätten till bostad

Av på 22 december, 2021

Alla barn har rätt till bostad och en stabil, trygg vardag. Genom vår verksamhet vet vi på Rädda Barnen att den rätten inte är någon självklarhet för en del barn i Sverige. Av alla områden vi arbetar med så är rätten till bostad ett av de områden där Sverige har längst väg att gå även i en europeisk jämförelse. Vi är övertygade om att vi behöver ett stärkt skydd för barn i utsatta situationer där de riskerar vräkas.

Rädda Barnen välkomnar därför Högsta Domstolens dom Ö 4545-21 där en utmätning av en bostadsfastighet hävs med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Domen visar tydligt vikten av att på allvar utreda vad som är barnets bästa i beslut som rör barn, och att barnets behov av trygghet och stabilitet ska väga tungt.

Domen beskriver på ett pedagogiskt och föredömligt sätt vilken rättslig betydelse barnkonventionen har sedan den blev lag för snart två år sedan. Domen lyfter fram principen om barnets bästa, men även att konventionen säkerställer barnets grundläggande behov att få växa upp i en trygg och stabil hemmiljö. Med beaktande av detta skriver domstolen ”Ett barns behov av att känna trygghet i sin tillvaro får därmed anses vara ett rättsligt skyddat intresse som ska särskilt beaktas vid bedömningen av om det är försvarligt att utmäta en bostadsfastighet.”.

Vi hoppas att denna dom får det genomslag den ska ha i kommande fall när en bostad eventuellt ska utmätas. Vi hoppas också att beslutsfattare inom fler områden än utmätning tar till sig det domstolen skriver om vikten av att utreda, bedöma och beakta barnets bästa och särskilt utreda vilka negativa konsekvenser en åtgärd kan få för ett barn.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in