Rädda Barnen och CVE startar stödtelefon mot extremism

Av på 17 januari, 2020

Rädda Barnen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) startar en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism, dit till exempel oroliga anhöriga eller personer som vill lämna våldsbejakande miljöer kan ringa. Arbetet sker inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan offentliga och idéburna sektorn. Rädda Barnen ansvarar för den dagliga verksamheten. Telefonen kommer att vara tillgänglig för personer i alla åldrar och startar i mars.

– Det finns ett särskilt värde i att det är civilsamhället som sköter Orostelefonen. Det kan förekomma misstänksamhet hos vissa inför att ha kontakt med myndighet i frågor som rör våldsbejakande extremism. Rädda Barnen är en organisation som är välkänd och har högt förtroende hos allmänheten, säger Jonas Trolle chef för Center mot våldsbejakande extremism.

– Nationellt existerar det idag ingen kanal för personer som vill lämna den våldsbejakande extrema miljön och deras anhöriga att vända sig till. Det behövs, inte minst med tanke på att det ser väldigt olika ut i kommunerna med vilket stöd man kan få. Rädda Barnen drev fram till 2018 en Orostelefon om radikalisering. Utvärderingen visade att stödtelefonen fyllde en viktig funktion särskilt för anhöriga som oroar sig för närstående, säger Ola Mattsson, chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Överenskommelsen löper inledningsvis till slutet av 2020 och kan därefter förlängas med ett år i taget. En styrgrupp med representanter från Center mot våldsbejakande extremism och Rädda Barnen leder verksamheten. Orostelefonen ska utvärderas löpande av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Center Mot Våldsbejakande Extremism
Fakta
CVE inrättades 1 januari 2018 och är en del av myndigheten Brottsförebyggande rådet, Brå.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in