Rädda Barnen släpper ny global rapport om utbildning

Av på 8 september, 2021

Utbildningssystemet för hundratals miljoner barn risker att kollapsa. Det visar en ny rapport från Rädda Barnen idag, och det som äventyrar möjligheten till skolgång mest är: Klimatförändringar, fortsatt covid pandemi, brist på COVID-19-vaccin, människor på flykt, väpnade attacker mot skolor samt brist på digital uppkoppling.

Nyheten om att utbildningssystemet är på väg att kollapsa i 48 länder, kommer när världens skolor har dragit igång efter sommaruppehållet. Men på grund av faktorer som COVID-19-restriktioner, pandemins ekonomiska konsekvenser, samt fortsatta skolattacker kan miljontals barn fortfarande inte börja skolan.

Redan före pandemin gick 258 miljoner av världens barn inte i skolan. Sedan pandemin blev ett faktum, har skolgången ytterligare påverkats negativt för mer än 90% av världens elever. Enligt Rädda Barnens rapport som släpps idag, Build Forward Better, är det framförallt 10 länder som riskerar en kollaps av utbildningssystemet; Demokratiska republiken Kongo, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Sydsudan, Sudan, Mali, Libyen, Syrien och Jemen.

Så här säger 13-åriga Salem från Jemen vars skola blivit attackerat:

”Jag mådde inte bra när jag var i skolan eftersom det var så mycket som var förstört och det inte fanns något att göra. Svarta tavlan i klassrummet var trasig och lekplatsen var helt förstörd. Att skolan fungerar är viktigt för mig eftersom jag vill bli läkare i framtiden. ”

Rädda Barnen har nu renoverat Salems, och ett flertal andra skolor i Jemen, vilket gör att han och många andra barn kunnat återvända till klassrummet. Salem berättar:

“När skolorna inte fungerar och det inte finns någon läroplan eller lärare, så kan vi inte lära oss någonting.”

Sergio, 16 år, flydde från ekonomiska svårigheter i Venezuela till Colombia för tre år sedan. Han bor nu i ett flyktingläger med sina fyra bröder och mamma. Han har inte varit i skolan sedan pandemin började, och försöker med hjälp av Rädda Barnens skolmaterial att studera hemifrån.

Han säger: ”Jag behöver verkligen gå i skolan, för om jag inte studerar kommer jag inte att nå mina mål. Jag drömmer om att ta läkarexamen, om ett nytt liv och en bättre levnadsstandard.”

Rädda Barnen uppskattar att 10-16 miljoner barn riskerar att inte återvända till skolan på grund av ekonomiska konsekvenser i spåren av COVID-19. Föräldrar som under pandemin drabbats av svår fattigdom, kan tvinga barn att, istället för att gå i skolan, arbeta eller gifta sig.

Klimatkrisen är en annan faktor som påverkar barns skolgång. Skolor förstörs av extremt väder, och fler barn kommer sannolikt att behöva fly sina hem och därmed sin skola.

Rädda Barnen har också analyserat missade skoldagar under pandemin. Analysen visar att barn i låginkomstländer i genomsnitt har förlorat 66% mer av sin sammanlagda skolgång jämfört med barn i höginkomstländer.

– Sammantaget bidrar detta till bristande grundskoleutbildning hos många, vilket i sin tur bidrar till en förlorad generation som riskerar att inte kunna ta sig ur extrem fattigdom, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Rädda Barnens internationella chef.

Cecilia fortsätter: ” Ett barns rätt till utbildning slutar inte i en kris. Vi måste lära oss av vad som hänt, och världssamfundet och regeringar måste agera nu. Men det är inte tillräckligt bra att återgå till hur saker och ting var förut. Vi måste som vi säger i rapporten, ”bygga framåt” och annorlunda.”

Rädda Barnen föreslår en åtgärdsplan till beslutsfattare med åtta punkter för att ”bygga framåt bättre”.

Dessa är:

1. Återuppbyggnad av skolor efter Covid-19: Se till att barn kan återvända till skolan säkert och få tillgång till utbildning.

2. Förberedande åtgärder: Varje land måste ha en integrerad beredskapsplan för att säkra barns lärande och välbefinnande i framtida kriser.

3. Barn utanför skolsystemet: Se till att barn som var utanför skolsystemet redan innan pandemin, kan få tillgång eller har tillgång till trygga säkra inlärningsmöjligheter.

4. Skydda skolor: Skydda skolor mot våld och väpnade angrepp, samt från klimatkrisens påverkan.

5. Utöka och anpassa finansiering: Världssamfundet måste investera i de länder där utbildningssystemet är underfinansierat.

6. Få tillgång till korrekt data: Samla in mer och bättre data om utbildning, som grund för länders och världssamfundets beslutsfattande, både för beredskap och förebyggande åtgärder.

7. Fokus på barns egna deltagande: Prioritera de barn som drabbats mest av ojämlikhet och diskriminering, och inkludera barn i analys, genomförande och utvärdering av verksamhet.

8. Delat ansvar: Nationella och lokala myndigheter bör dela beslutsfattande och ansvar för resurser, med nationellt och lokalt civilsamhälle.

Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda barnen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in