Rädda Barnen uppmanar regeringen

By on 26 september, 2022
Foto: Julia Örtengren

Rädda Barnen uppmanar regeringen att inte glömma de barn som behöver hjälpen mest: För barnens bästa – säkerställ tidiga insatser och återställ ett effektivt bistånd

Med över 100 års erfarenhet av barnen i fokus, har vi lärt oss att vägen till en tryggare framtid alltid går genom att sätta barnets rättigheter först. I helgen samlades Rädda Barnens medlemsrörelse för riksmöte i Stockholm. Under mötet enades medlemmarna om två uppmaningar till den kommande regeringen: Säkerställ att det finns satsningar på tidiga insatser och återställ ett effektivt bistånd.

Nu är valet över och väljarna har sagt sitt. Än återstår mycket förhandlingar för att få ihop ett regeringsunderlag och en gemensam politik för de kommande åren. Rädda Barnen har därför två medskick till kommande regeringen:

1. Säkerställ att det finns tydliga satsningar på tidiga och förebyggande insatser

I valrörelsen har det kommit många förslag på att stoppa gängkriminaliteten, men nästan alla handlar om repressiva åtgärder när brott redan har skett. Rädda Barnen, forskare och praktiker är ense om att det mest effektiva är att satsa på tidiga och förebyggande insatser, för att hindra barn från att hamna i någon typ av utsatthet. Vi vill att förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvården arbetar ännu mer förebyggande och utifrån olika barns behov och förutsättningar. Det är också viktigt att satsa på meningsfulla fritidsaktiviteter i hela Sverige, som är tillgängliga för alla barn. Dessa åtgärder är det som kommer ha effekt, på både kort och lång sikt.

Så här säger en 12-åring från Rädda Barnens opinionsundersökning ”Ung röst” om vilka frågor som är viktiga för unga: ”Ungdomar som lider av psykisk ohälsa ska ha lättare tillgång till hjälp än vad det är nu. Oftast behöver man vänta i kö för att få hjälp, kön kan vara upp till 1 år! Vilket absolut inte är okej!”

2. Återställ ett effektivt och generöst bistånd

I världen idag ser vi många oroshärdar, där barn alltid drabbas värst. Vi har krig i såväl vårt närområde som i många andra delar av världen. I Ukraina har kriget nu pågått i 7 månader. Drygt 1000 ukrainska barn har skadats eller dödats. Vi är mitt i en klimatkatastrof, och på grund av det drabbas vissa regioner av torka och hunger, medan andra drabbas av svåra översvämningar. På många håll i världen kämpar länder fortfarande för att komma ur pandemins grepp. Just nu dör barn av undernäring på Afrikas horn.

Sveriges bistånd gör stor skillnad och det finns mycket mer att göra. Lyssna på de partier som under valrörelsen varit tydliga med att Sverige behöver ett effektivt och generöst bistånd. Frångå inte 1%-åtagandet. Att ta från biståndet för att stötta kommuner i flyktingmottagandet, och därmed ställa svaga grupper mot varandra, är helt fel väg att gå i en värld som behöver mer samarbete och ansvarstagande, inte mindre.

Vi lever i en turbulent tid. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Nyckelfaktorerna är att hjälpa i tid och de barn som behöver det mest.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login