Räntesmäll hotar bostadsrättsföreningar

By on 31 mars, 2023

Nabo har gjort en genomlysning av 2000 bostadsrättsföreningar runt om i Sverige. Den visar att föreningarnas räntekostnader mellan 2021 och 2022 endast har ökat med 0,21 procentenheter från 1,06 till 1,27 procent i genomsnitt.

Nu när räntorna närmar sig 5 procent vid nyteckning av lån riskerar många med lån som går ut under 2023 och 2024 att råka ut för en räntesmäll. Blir det en långsiktig räntenivå på fem procent krävs i snitt rejäla förbättringar av kassaflödet för bostadsrättsföreningar.

– Hur snabbt ränteläget får genomslag i föreningarnas ekonomi beror på andel bundna räntor och löptid. Påverkan beror också på hur högt belånade föreningarna är. Om föreningen har höga lån och rörliga räntor behöver man följa utvecklingen av räntan noggrant, då styrränta förväntas stiga betydligt mer och ligga kvar på en hög nivå längre än man trodde efter sommaren när krisen startade och budgetar lades för 2023, säger Jonas Gustavsson, ekonomisk expert bostadsrättsföreningar på Nabo.

Föreningar som inte har framförhållning eller en stor buffert på banken kan hamna i likviditetskris för att möta snabbt stigande räntebetalningar. I tillägg till ökande räntor finns effekter av inflationen på övriga förvaltningskostnader och att bostadsrättsföreningar generellt inte är bra på att spara för framtida underhåll som behöver täckas.

– Räntorna har stigit kraftigt och ju högre belåning desto högre påverkan på kostnaderna. Föreningarna med bundna lån påverkas när lånen läggs om, i dagsläget är det frågan om höga ökningar mot tidigare bundna nivåer. Föreningar med rörliga lån får genomslag löpande av de stigande räntorna. Det gäller att undvika akuta avgiftsökningar, vilket blir jobbigt för medlemmar som har svårt att hantera det med kortvarsel. I den mån det är möjligt bör avgiften vara stabil och ha en förväntad utveckling så medlemmarna kan planera utifrån det, säger Jonas Gustavsson, ekonomisk expert bostadsrättsföreningar på Nabo.

Nabo rekommenderar

  • Ha en extra buffert i föreningens likviditet i rådande osäkra läge
  • Kommunicera med medlemmar om föreningen har höga lån och rörliga låneräntor.
  • Vänta inte för länge med att anpassa årsavgifterna

Tabell 1. Hur bostadsrättsföreningar påverkas av ränteförändringar.

Snittränta lån Räntekostnad kr/kvm Effekt Avgiftsnivå
1,06% 73 kr -2%
1,27% 88 kr 0%
3% 207 kr 19%
4% 277 kr 30%
5% 346 kr 41%

Tabell 2. Belåningsnivå kronor per kvm, andelen Brf:er som ligger på den nivån och vilken kostnadsökning det innebär vid 1 procents ränteökning per lägenhet och år.

Belåning per kvm Andel av brf i % Kostnadsökning vid 1% ränteökning per lgh/år*
Obelånad 0 kr 5% 0 kr
Låg <3 500 kr 25% 1 225 kr
Lägre medel 3500-6500 kr 27% 3 500 kr
Övre medel 6 501-10 500 kr 26% 5 950 kr
Hög 10 501-14 500 kr 15% 8 750 kr
Väldigt hög >14 500 kr 3% 11 200 kr
*För lägenhet 70 kvm snitt belåning kr/kvm i gruppen.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: nabo

You must be logged in to post a comment Login